Tájékoztató tankönyvrendelésről

Tájékoztató tankönyvrendelésről

Tájékoztató a tankönyvrendelésről

2019-20.

Kérjük a tisztelt szülőket, diákokat, a kiadott tankönyvrendelési lapokat április 15-én hétfőn (de legkésőbb 17-e szerdáig) juttassák vissza az iskolába (az osztályfőnökön keresztül a tankönyvfelelős részére)!!!

Kérjük, a fejlécet olvashatóan töltsék ki (különösen az e-mailcímet), a tankönyvlista mellett X jelezze, ha kérik az adott könyvet!

10-12.évfolyamon karikázással jelezzék, jogosultak-e az alább olvasható feltételek mentén ingyenes tankönyvellátásra!

Ingyenesség

A térítésmentes tankönyvellátás a 2019/2020-es tanévben kiterjed a köznevelési intézmények 1-9. évfolyamára > azaz a következő tanévben 7-8-9. évfolyamra járók alanyi jogon ingyenesen kapják tankönyveiket, azt az állam biztosítja.

Ennek módosítására az iskolának nincs lehetősége, azaz az érintettek az iskolán keresztül nem tudják megvásárolni a könyveket még akkor sem, ha meg szeretnék tartani.

(Ilyen igény esetén egyéni beszerzést javasolunk. A tankönyvek megvásárlását intézhetik a

KELLO webshop-ján keresztül (webshop.kello.hu), vagy a Kódex Könyváruházban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).

– A 10-11-12. évfolyamra járók számára a térítésmentesség a korábban megszokott feltételek esetén jár:

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói  ellátásban részesül

< Változás, hogy a jogosultságot (10-12.évf.) csak a d.) és e.) esetekben kell igazolni.

A Magyar Állam Kincstár ugyanis létrehozott egy programot ( program neve: SZOCNYT2 ), amelyből az iskola közvetlenül lekérdezheti a gyermek TAJ számának megadásával a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról szóló törvény szabályainak megfelelő jogosultságot.

Vagyis az a.) b.) c.) esetekben a szülőknek nem kell igazolást benyújtani, ezt helyettük az iskola lekérdezheti.

– A rendelet előírása: az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – az ingyenes tankönyvhöz való hozzájutást a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden ingyenességre jogosult tanuló részére.

Az állam ehhez évfolyamonként meghatározott normatív összeget biztosít, ami nem mindig fedezi egy osztály tankönyvcsomagját.

Ebből következik, hogy az ingyenességre jogosultak új és használt tankönyveket vegyesen kapnak.

– Az ingyenesek könyvei az iskola tulajdonát képezik. Azokat a tanulmányok befejeztével       vissza kell adni használható állapotban. Nem szedjük be mindet év végén, csak amikor                                         az adott tárgy tanulása véget ér, vagy a tankönyv befejeztével az a további tanulmányokhoz már nem szükséges, legkésőbb az érettségi idején.

Az elveszett vagy megrongált tankönyveket használóik kötelesek pótolni.

Kivételt képeznek a munkafüzetek és a nyelvkönyvek, melyeket nem kell visszaszolgáltatni.

Angol nyelv (bejövő új diákok esetén)

– A megírt szintfelmérők javítása után sorolják be az angoltanárok a 4 csoport valamelyikébe a diákokat > a csoport szintjéhez rendelik hozzá a tankönyvet

– A csoportbeosztás és a hozzá tartozó tankönyv+munkafüzet neve felkerül a honlapra

– Kérjük, akkor írjanak a tankönyvfelelősnek, ha nem kérik azt a tankönyvet! (mert esetleg megvan már)

– visszajelzés határideje június 15.

2.idegen nyelv  – 9.osztályok

– ha már leadták a rendelőlapot, de módosult a 2.idegen nyelv és a hozzá kért tankönyv > Írjanak a módosulásról a tankönyvfelelősnek

Visszáru – az iskola nem küldhet vissza tankönyveket.

 • A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2018. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.

Szülői felület a Kellonál:

 • Szülők részére kialakított felület, megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu), használható:
  • a diákok adatainak ellenőrzésére,
  • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követésére és rendezésére
  • A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele nem kötelező, annak használatáról az iskola és a szülő szabadon dönthet.
  • A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére:
  • gyermeke(i) tankönyvrendelésével,
  • gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban.
  • belejavítani nem tudnak – ha eltérést észlelnek, írjanak a tankönyvfelelősnek

ímélem  :  hetyi@freestart.hu    Tel: 06-30-578-4049

 

 

Fizetés

 • A kiszállított tankönyvek alapján számláznak,
 • kifizethető – – online (szülői felületen), valamint –
 • –  átutalással,
 • – illetve postahivatalokban  A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldik ki az iskolákba augusztus 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik.
 • Befizetési időszak: 2019. augusztus – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2019. szeptember 15.)
 • Statusváltásra szeptember elején is van még lehetőség (fizetős>ingyenes, ingyenes>fizetős) a tankönyvfelelős értesítésével
 • Azon tartozó fizetős tanulók részére, akik a korábbi tanévekben nem fizették ki a tankönyveik ellenértékét, a 2019/2020-as tanévben tankönyvrendelési igényüket a Kello rendszere érvényteleníti, kiszállítás nem fog történni.

A korábbi számla tartozások kifizetésének beérkezési határideje 2019. július 15. napja.

 

 

Tankönyvosztás 2019.09.02-án, az 1.tanítási napon osztályonként külön beosztás szerint

Pótrendelés

 • augusztus 21-szeptember 13.

 

Hermesz Zoltán tankönyvfelelős

Elérhetőségem: hetyi@freestart.hu