Tudásmegosztás kémiából…

Tudásmegosztás kémiából…

…a VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 – DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN pályázat keretében

December 4-én délután 1/2 3-tól gyülekeztek a tankerület kémia tanárai a XIV. Kerületi Szent István Gimnáziumban, hogy az év eleje óta tervezett tudásmegosztáson részt vegyenek. Nagy örömünkre voltak mind a XIII. mind a XIV. kerületből és mind a két helyről a kerületi kémia tantárgygondozó kolléganő is jelen volt. Ezen kívül itt volt iskolánk igazgatója és a pályázat lebonyolításában részt vevő munkatársunk is.

A VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 – DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN pályázat keretében a tankerület négy oktatási intézményében lehetőség nyílt digitális tananyag fejlesztésre. Tavaly, az előkészítő év során a különböző lehetőségeket tanulmányoztuk, majd az idei tanév elején továbbképzésen vettünk részt. A pályázat eszközbeszerzésre is lehetőséget adott, így tudtunk annyi Lenovo Yoga gépet szerezni, ami már lehetővé teszi akár egész osztály számára számítógép használatát páros munkában.

Kémia tantárgyból ketten vállaltuk, hogy részt veszünk a tananyag fejlesztésben. Eredetileg a digitális adatgyűjtés és feldolgozás területére kívántuk helyezni a fő hangsúlyt, de sajnos a pályázati keretbe az ehhez szükséges eszközök beszerzése nem fért bele, így végül a LearningApps (Tankockák) tanórai használatát segítő programhoz csatlakoztunk. De egy korábbi pályázat során beszerzett digitális adatgyűjtő eszközeinket is jobban használatba vettük. Azt tervezzük, hogy a velük végzett méréseket adatait a Tankockák üzenő felületén közzé tesszük és adatelemzést segítő feladatokat készítünk hozzá, hogy olyan iskolák is bekapcsolódhassanak a digitális adatgyűjtés és adatfeldolgozás használatába, melyeknek ehhez nincsenek saját mérőeszközeik. Emellett egyéb programokat, oktató videókat is felhasználunk a kémia oktatás színesebbé tételére.

A foglalkozás elején ráhangolódásként megmutattuk a periódusos rendszer éve alkalmából különleges periódusos rendszerekből és a periódusos rendszerről szóló cikkekkel, versenyfeladatokkal berendezett két tárlónkat és a szakkörös diákok által az iskola egyik falára kitett “nagyon hosszú” periódusos rendszerünket. A résztvevők köszöntése után rövid prezentációban bemutattuk a pályázatot, ennek megvalósítása során tervezett céljainkat, a foglalkozás menetét.

Ezután lehetőség nyílott az eddig kidolgozott óravázlataink megtekintésére, az óra anyagához kapcsolódó kísérletek megfigyelésére, digitális tananyagok, feladatok kipróbálására. Szerettük volna bemutatni, hogy tényleges tanítási helyzetben hogyan jelennek meg a digitális tartalmak az oktatómunka egyes lépései során. Az egyik “állomáson” a digitális mérőeszközeinket és azok használatát, néhány minta mérési adatsort is bemutattunk. Egy állomáson a Tankockák programban rejlő lehetőséget mutattuk be példákon, saját alkalmazásainkon keresztül. Úgy láttuk, hogy a kollégákat különösen a digitális tartalmak érdekelték.

Az egyes állomásokon gyűjtött élményekből kibontakozó kötetlen tapasztalatcserével ért véget a program kb. fél ötkor. Azt tervezzük, hogy év vége felé egy délutánon újra találkozunk, közös műhelymunkát tervezünk, ahol együttgondolkodással, ötletgyűjtéssel folytatjuk a digitális módszerekben rejlő lehetőségeket.

 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni iskolánk igazgatójának, aki biztosította a helyszínt és jelenlétével támogatta a rendezvényt, laboránsunknak, aki gondosan összekészítette a kísérletekhez szükséges anyagokat, Gurbi Gábor kollégánknak, aki a pályázat szervezőivel  való egyeztetést, adminisztrációt intézte és a szerény vendéglátásról gondoskodott és a kerületi kémia tantárgy gondozóknak, akik a résztvevő toborzásában, a megfelelő időpont kitűzésében segítettek.

 

Dr Borbás Réka és Magyar László