IskolaDokumentumok

Dokumentumok

Az iskola hivatalos dokumentumai, és a közzétételi lista.

Dokumentumtár

Közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
  2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
  4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
  5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
  6. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
  7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
  8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
  9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
  10. Iskolai tanév helyi rendje
  11. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban
Oldalterv: Onódy Eszter