PályázatokTÁMOP 3.4.1.A pályázatTájékoztató

Tájékoztató

Letöltés: tamop341tajekozt.pdf

"MAGYARNAK LENNI..." MEGÉRTÉS ÉS MEGÉRTETÉS - MIGRÁNS HÁTTERŰ TANULÓK OKTATÁSA A SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN

TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0008

BOROSNÉ JAKAB EDIT SZAKMAI VEZETŐ

HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK

 • A migráns hátterű diákok szakszerű befogadása és sajátos nevelése,
 • befogadó pedagógiai környezet megteremtése sajátos igényeik figyelembe vételével,
 • egyéni fejlesztési programok kidolgozása vagy ezek adaptálása,
 • a pedagógiai műhelymunka során kifejlesztett jó gyakorlatok akkreditáltatása

KÖZVETLEN CÉLOK

 • 14 diák közvetlen fejlesztése mellett
 • az iskolai diákközösség elfogadó magatartásának kialakítása a beilleszkedés segítésére való ráhangolódással.
 • Mentorokat állítanánk melléjük az erre vállalkozó osztályfőnökökből, tanárokból, akik támogatnák az egyes képességterületeken a fejlődésüket,
 • kapcsolatot tartanának a szülői házzal, segítenék a diákok kulturális beilleszkedését.

MILYEN LEHETŐSÉGEKET NYÚJTUNK?

 • Korrepetálások magyarból, szövegértésből,
 • Tanulás-módszertani felmérés és
 • A szókincs-fejlesztés, fogalmazástanítás, beszédfejlesztés, helyesírás fejlesztő képzések
 • Magyar mint idegen nyelv érettségi
 • Kultúrtörténet
 • Vártúrák
 • Diák-klub
 • Szülői klub

CÉLCSOPORT

 • 14 tanuló, és a családjuk, szüleik, testvéreik, akik közvetlenül vesznek részt a programban. De bevonjuk az összes migráns hátterű diákot is, akik iskolánkba járnak (53 fő) és osztálytársaikat is (200 fő)
 • A tantestület bevonásával felmérést készítenek az osztályfőnökök a további igényekről és javaslatokról.
 • Érzékenyítő programon vett részt 45 tanár

A TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

Ünnepi alkalmak: Nemzetek Ünnepei

 • Török-nap 2012. 12. 13.
 • Ázsia-nap 2013. 02.11.

Nemzetközi konferenciák:

 • Krakkó 2012. 10. 20-23.
 • Budapest 2013. 01. 17-21.

Bábeli buli 2013. 04. 08.

Együttműködések:

 • Miskolci Egyetem „Együtthaladó” program
 • Balassi Intézet és a külhoni Magyar Intézetek képviselői
 • ELTE Interkulturális tanszék

VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK

 • Kung-fu, Yoga, tánc, Klub-élet,
 • iskolaújság, önkéntes munka,
 • ázsiai kultúra és a vallások megismerése szakköri keretben.
 • Színházi, múzeumi programok szervezése,
 • vártúrák, közös kirándulások.
 • „Egymástól tanulunk” tandemprogram
 • vitaestek,
 • kerekasztal-beszélgetések

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

 • Jó tanulmányi eredmények
 • befogadóbb, megértőbb iskolai környezet
 • a diákok nehézségeire érzékenyebb tanárok, akik szakértelműkkel támogatják, segítik a diákokon kívül a szülői házat is, mentorként
 • Konfliktuskezelés, mediáció.
 • Iskolai szervezet, a tantestület fejlesztése: saját élményen alapuló tréning

TERVEZETT EREDMÉNYEK

 • Tanári képzések,
 • iskolai, nevelési jó gyakorlatok tapasztalati megismerése,
 • hazai és nemzetközi szakmai utak
 • konferenciákon szerzett információk
 • kapcsolatépítés
Oldalterv: Onódy Eszter