Alapítvány

Alapítvány

Az alapítványt 1990-ben a Szent István Gimnázium szülői testülete hozta létre, azzal a céllal, hogy a „gimnázium nevelési és oktatási céljait elősegítse és támogassa, és a nemzetközi kapcsolatait szélesítse” (Alapító Okirat).

Az alapítvány döntéshozó szerve az 5 fős Kuratórium, melynek vezetője a mindenkori igazgató. Tagjai még a nevelőtestület, a szülői közösség, a diákönkormányzat választott képviselője és az öregdiákok elnöke.

Az alapítvány legfőbb bevételi forrásai a szülők, öregdiákok, cégek támogatásai, a SZJA 1 %-a, jótékonysági estek, rendezvények bevétele. Éves szinten több millió forint (5-10 millió Ft-,) bevétel sorsáról a Kuratórium dönt az érintett képviselők javaslatai alapján évente kétszer (októberben és áprilisban).

A legfőbb kiadások az iskolai rendezvényekhez, ünnepségekhez, csereprogramokhoz, táborokhoz kapcsolódnak, de gyakran támogatja az alapítvány az eszköz- és bútorvásárlást, nyújt forrást fénymásolásra, ajándékkönyvekre, nevezési díjakra és diákösztöndíjra is.


Tisztelt Támogatóink!

A Szent István Gimnázium Alapítványa köszöni eddigi támogatásukat, mellyel nagyban hozzájárultak iskolai munkánk sikerességéhez.

Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával a továbbiakban is támogassák gimnáziumunkat! Felajánlásaikat a 19663777-1-42-es adószámra várjuk.

Köszönettel a Kuratórium tagjai és a gimnázium vezetősége


Alapítványi beszámoló a 2015/2016 tanévről

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2016.09.20-án befolyt  4.747.330.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és  fejlesztésének támogatására fordította.

Cél Összeg
földszinti folyosó székek asztalok 480.000,-
nyakkendő, sál 216.000,-
ajándék pólók 69.000,-
Szekrény kivitelezése 209.500,-
versenyek+utazás 246.450,-
fénymásolás 362.500,-
Kirándulások, táborok 783.465,-
Terepgyakorlatok 246.700,-
Higiéniai kiadások 338.200,-
Informatikai eszköz 230.300,-
Csere programok 638.300,-
Iskolai napok(tud., projektor, István) 318.550,-
Projektorok 3 db 514.096,-
Egyéb beszerzések 186.700,-
Ünnepségek 465.000,-
Ajándék könyvek 137.138,-
Rendezvények 384.560,-
Támogatások, ösztöndíjak, 464.000,-
Évkönyv 635.408,-
Tömegsport 164.000,-
Verseny díjazások 116.200,-
Nyári táborok 411.800,-
Díszterem hangosítás, világítás 1.355.217,-
Díszterem függönyök 56.800,-
Könyvtári székek 463.329,-
Összesen: 9.029.884,-

Alapítványi beszámoló a 2015-ös évről

2015evibesz.pdf

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2015.09.17-án befolyt  4.710.817.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és  fejlesztésének támogatására fordította.

WRO Qatar2015 Lego Robot verseny támogatására több cégtől kaptunk támogatást:

Felajánló Összeg
National Instruments 600.000,- Ft
Informatikai Vállalkozók Szövetsége 380.000,- Ft
Attraktív-Kert Kft. 500.000,- Ft
Neudoerfler Offices Systems Kft. 100.000,- Ft
TERCIÓ Budapest Kft. 100.000;- Ft
DoWork Kft. 100.000,- Ft
Szent István Gimnázium öregdiákjaitól 124.000,- Ft
Összesen 1.904.000 Ft

Alapítványi beszámoló a 2014-es évről

2014evibesz.pdf

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2014.10.03-án befolyt  3.398.338.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és fejlesztésének támogatására fordította.


Alapítványi beszámoló a 2013-as évről

2013evibesz.pdf

Oldalterv: Onódy Eszter