Szülőknek

Igazgatói köszöntő

Tisztelt Szülő, kedves iskolánk után érdeklődő diák!

Köszöntöm a budapesti Szent István Gimnázium honlapján.
A Szent István Gimnázium több mint 100 éve alapított (alapítva 1902), nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró, állami fenntartású középiskola.

A 100 éves épület ma is kiválóan alkalmas a több, min. 700 diák befogadására és az oktató-nevelő munka végzésére. Kívülről szinte teljesen felújították, belülről folyamatosan újul meg iskolánk. Adottságai kiválóak, a városliget szomszédságában, nagy udvar ősfás parkkal, két salakos, egy aszfaltos focipályával, teniszpályával, futókörrel. Benn az épületben két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong terem szolgálja a diákság egészségesebb diákéletét. A kert mellett a szellemi műhelyeket 5 előadóterem, 20 nagyterem, 13 kisterem, laboratóriumok, szertárak, szaktantermek és 40.000 dokumentumot magába foglaló könyvtár jelenti. Felújított, 300 főt befogadó dísztermünk ünnepeinknek, rendezvényeinknek ad helyszínt, orvosi rendelőnkben heti négy alkalommal van rendelés, tálalókonyhás ebédlőnkben naponta több, min 400 fő ebédel.

Iskolánk tömeges tehetséggondozó intézmény. Többszörös túljelentkezés (3-5-szörös) miatt felvételit követően kerülnek hozzánk tehetséges diákok. A 2015-2016-os tanévtől két 6 évfolyamos osztályt és két 4 évfolyamos osztályt indítunk. A hatodikos tanulók speciális matematika „tagozatra” és természettudományos „tagozatra” jelentkezhetnek, a nyolcadikosok vagy „reál”, vagy „humán” osztályokba nyerhetnek felvételt.

A speciális matematika tagozatot a nagyon jó matematikai, logikai készségekkel megáldott, a tantárgyat szerető és szorgalmasan „művelő” diákoknak ajánljuk. Ilyen képzés Budapesten csak a Fazekas, a Berzsenyi és az Árpád Gimnáziumokban folyik. Magasabb óraszámban speciális matematikai tudást adnak diákjainknak kiváló pedagógusaink.

Természettudományos tagozatra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretik a természettudományokat, a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, informatikát. Ezeket a tantárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk, az igazi specializációra 11. évfolyamtól van lehetőség.

A 4 évfolyamos „reál” osztályt, a természettudományos tárgyakat (emelt óraszámban matematika, fizika, informatika) kedvelő és tudó tanulóknak ajánljuk, ahol az idegen nyelveknek is magas az óraszáma.

A 4 évfolyamos „humán” osztályt, a társadalomtudományos tárgyakat (emelt óraszámban magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek, informatika) kedvelő és tudó tanulóknak ajánljuk, de 11. évfolyamtól bármilyen irányba specializálódhatnak és emelt szintű képzésben vehetnek részt.

Eredményeink a képzésünk sikerét jelentik, különböző mutatók alapján (felvételi eredményesség, emelt szintű érettségi átlagok, versenyek,..) országos viszonylatban is a legjobb tucat iskolában található (2-11.) intézményünk.

Az „István” hagyományosan egy nemes konzervatív nevelési elveket valló gimnázium, ahol a régi polgári értékrendet (a hagyományok tisztelete és művelése, az embertársunk, a felnőttek tisztelete, a tudás, a tanulás, a munka becsülete, szabályok betartása, a felelősség vállalása,..) tartjuk követendőnek. A tantestület egységes csapatként kezeli az esetleges deviánsnak tartott magatartást diákjaink esetében és a szülőkkel együtt próbáljuk azt megoldani. Egy szülő „poroszos humanizmusként” definiálta nevelő munkánkat.

„Harangot nem lehet önteni apáink tapasztalata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá.” Idéztem Ancsel Évától ezeket a sorokat és nem mellesleg Pedagógiai Programunk kezdő sorait.

Ha felkeltettem érdeklődését, olvasson bele honlapunk többi részébe is, keresse fel iskolánkat, várjuk szeretettel.

Tisztelettel:

Lázár Tibor
igazgató

Tanári fogadóórák 2017/2018

Igazgatóság

Név Fogadóóra
Lázár Tibor Hétfőtől-csütörtökig, előzetes egyeztetést követően
Györgyné Maklári Zsuzsa Csütörtök 1. óra
Libárdi Péter Kedd 5. óra

 

Tudta-e, hogy?

  • 706 diák jár idén (2016-2017-os tanév) az Istvánba, kik mindannyian tehetségek;
  • A nemi összetétel: 410 fiú és 296 leány, kicsit utal ez a régi fiúgimnáziumunk múltjára, no meg a tagozatokra (speciális matematika, természettudományos);
  • 60 tanár tanít;

Gyermekvédelem

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

Oldalterv: Onódy Eszter