SzülőknekTudta-e, hogy?

Tudta-e, hogy?

 • 706 diák jár idén (2016-2017-os tanév) az Istvánba, kik mindannyian tehetségek;
 • A nemi összetétel: 410 fiú és 296 leány, kicsit utal ez a régi fiúgimnáziumunk múltjára, no meg a tagozatokra (speciális matematika, természettudományos);
 • 60 tanár tanít;
 • 23 technikai dolgozó (adminisztrációs, takarítói, konyhai, karbantartási, technikai munkák) serénykedik a gimiben;
 • A pedagógiai munkát iskolatitkárok, könyvtárosok, iskolapszichológus, pályázatíró, laboráns és rendszergazdák segíti;
 • 21 osztályunk van, de 2019-re szerkezetváltásunk miatt csak 20 marad;
 • Három 6 évfolyamos osztályunk helyett csak 2 maradt, megszűnt az informatika tagozat, maradt a spec.mat, és a term. tud.;
 • Az 5 évfolyamost is kimenő rendszerben megszüntetjük, helyette két 4 évfolyamos osztályt vezettünk be, egy emelt óraszámú természettudományos és egy emelt óraszámú társadalomtudományos osztályt;
 • A tavalyi tanévben az iskola diákságának tanulmányi átlaga: 4,53 volt (előző évben 4,48);
 • 115 tanuló kitűnő bizonyítványt kapott;
 • 26 diákunk jutott az OKTV döntőibe, egyéb országos versenyek döntőiben 73 fő és 21 csapat képviselte az Istvánt;
 • Az érettségizők tanulmányi átlaga 4,8 lett;
 • 2015-ben a 8. évfolyamos tanulóink matematika és szövegértési eredményeinél az országban nem volt szignifikánsabban jobb iskola. 10. évfolyamon matematikából az ország legjobbjai voltak diákjaink, szövegértésből is csak 1 (6 évfolyamosok között), illetve 4 (4 évfolyamosok) iskola tanulói teljesítettek jobban;
 • Diákjaink közel fele (40% felett) műszaki pályát választ és zömük a Budapesti Műszaki Egyetemen tanul tovább. 25%-uk gazdasági, leginkább közgazdász pályára, elsődlegesen a budapesti Közgazdasági Egyetemre (Corvinus) készül. Orvosi pályára 5-7%-uk, jogi pályára 3-4%-uk megy;
 • Elnyertük a „Tehetséggondozó középiskola” címet,
 • Elnyertük a „Természettudomány oktatásának kiváló iskolája” címet;
 • Kiválóan akkreditált Tehetségpont lettünk;
 • „Unesco Asszociált Iskola” vagyunk;
 •  Idén szeretnénk megszerezni az „Örökös ÖKO-iskola” címet;
 • 2016-ban a BME „Elismert Tehetségforrás Iskolává” minősítette intézményünket. Ez is jelzi tanulóink továbbtanulásának legfontosabb bázisiskoláját és eredményességüket;
 • Az elmúlt 100 év legjobb statisztikáját produkálta gimnáziumunk 2011-ben és 2012-ben is. Az ország 2. legjobbjának nyilvánította egy összetett vizsgálati eredmény alapján az oktatási szakma. A rangsor összeállítója 80%-ban a mérhető eredményeket (2010-es közép- és emelt szintű érettségi, kompetenciamérés, OKTV döntősök száma), 12%-ban az iskola tanulmányi szolgáltatásait (oktatott idegen nyelvek, fakultációk, szakkörök, korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások száma, termek felszereltsége, szaktantermek és nyelvi laborok, egy diákra jutó könyvtári könyvek száma).  8 %-ban kényelmi szolgáltatásokat (iskola megközelíthetősége, sportolási, ebédeltetési, ruhatárolási lehetőségek, szabadidős játékok, számítógépek száma,..) vette figyelembe.
 • 2013-ban csak tanulmányi eredmények alapján az ország 3. legjobb középiskolája lettünk;
 • 2013-ban a hozzáadott-érték vizsgálat alapján Budapest 1. és az ország 10. legjobb eredményt értük el;
 • 2015-ben jelent meg az újabb HVG rangsor, a 2014-es eredmények alapján, mely szerint „csak” 11. lett az „István”.
 • 2016-ban megjelent HVG rangsor alapján gimnáziumunk az ország 4. legjobb középfokú oktatási intézménye
 • Ebben a tanévben közel 50 szakkört, tömegsport órát, énekkart szervezünk;
 • Sportversenyeken iskolánk az elmúlt évekhez hasonlóan a Zugló-kupa bajnokságot mind a fiú és a lány csapattal fölényesen nyerte meg a kerületben. Az országos bajnokságokon és diákolimpián több előkelő helyezést is szereztek tanulóink;
 • Nyaranta a tiszapüspöki táborunkban 170-190 diákunk élvezi a sátortábor varázsát;
 • Telente Ausztriában, Szlovákiában, Franciaországban, iskolai szervezésben 170-190 tanulónk síel;
 • Soltvadkerten gólyatáborban, szinte minden bejövő új diákunk belecsöppen az „istvános létbe”;
 • Testvérkapcsolatunk van a következő határon túli magyar nyelvű iskolákkal: Székelyudvarhely, Tamási Áron Líceum; Révkomárom, Selye János Gimnázium;
 • Csereprogram során szinte minden évben diákjaink mennek (illetve onnan jönnek) Németország (Amberg, Wildeshausen, Magdeburg, Stadtlohn, Ulm), Olaszország (San Vito), Franciaország, Hollandia, Norvégia egy-egy középiskolájának szervezésében külföldre;
 • Két éven keresztül részt vettünk egy Comenius programban, Németország két iskolájával (Magdeburg, Stadtlohn), egy norvég (Alesund), egy olasz (San Vito), egy török (Ankara), egy spanyol (Son Veri Nou) és egy lengyel (Kobierzyce) iskolával együtt;
 • Túraszakkör keretében hazai és külföldi hegyek meghódítói lehetnek diákjaink;
 • Nagy hagyománya van a vizitáboroknak és kerékpártúráknak;
 • Minden délután tömegsport és szakosztályaink (kosár, kézi, röplabda, foci, tollas, floorbol, tenisz) keretében sportolhatnak diákjaink;
 • A 7. és 8. osztályos tanulóink és a bejövő 9. és 10. osztályosok kötelező úszásoktatásban vesznek részt a BVSC uszodában
 • Minden nap orvosi és védőnői ügyelet van az iskolánkban;
 • Melegítőkonyhás ebédlőnkben közel 400 diákunk étkezik naponta;
 • Könyvtárunk reggel fél 7-től délután 16 óráig nyitva áll, ott több, mint 40.000 kötet, CD, DVD, több, mint 50 folyóirat, újság teremti meg a tanulás, művelődés helyszínét;
 • A kerékpárral jövő diákoknak az udvaron kerékpártároló nyújt védelmet;
 • Az udvarunk nemcsak „zöld sziget”, hanem teniszpálya, két salakos kézi-foci pálya, aszfaltos kosárpálya és „futókör”.
 • Két tornatermünk közül az egyik igazi nagy „csarnok”;
 • Termeinket neves tudósokról, művészekről, történelmi személyekről neveztük el, a szaktantermek jellegének megfelelően;
 • A fizikaszertárunk igazi csoda, muzeális eszközökkel, bútorzattal;
 • Iskolánk épületét neves építészek Korb Flóris és Giergl Kálmán tervezték, híres alkotásaik még a Zeneakadémia, a Klotild Paloták, a Klinikák épületei is.
Oldalterv: Onódy Eszter