A pályázat

Tájékoztató

Letöltés: tamop341tajekozt.pdf

"MAGYARNAK LENNI…"
MEGÉRTÉS ÉS MEGÉRTETÉS –
MIGRÁNS HÁTTERŰ TANULÓK OKTATÁSA A SZENT
ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN

TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0008

BOROSNÉ JAKAB EDIT
SZAKMAI VEZETŐ

HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK

 • A migráns hátterű diákok szakszerű befogadása és
  sajátos nevelése,
 • befogadó pedagógiai környezet megteremtése
  sajátos igényeik figyelembe vételével,
 • egyéni fejlesztési programok kidolgozása vagy
  ezek adaptálása,
 • a pedagógiai műhelymunka során kifejlesztett jó
  gyakorlatok akkreditáltatása

KÖZVETLEN CÉLOK

 • 14 diák közvetlen fejlesztése mellett
 • az iskolai diákközösség elfogadó magatartásának
  kialakítása a beilleszkedés segítésére való
  ráhangolódással.
 • Mentorokat állítanánk melléjük az erre vállalkozó
  osztályfőnökökből, tanárokból, akik támogatnák az
  egyes képességterületeken a fejlődésüket,
 • kapcsolatot tartanának a szülői házzal, segítenék a
  diákok kulturális beilleszkedését.

MILYEN LEHETŐSÉGEKET NYÚJTUNK?

 • Korrepetálások
  magyarból,
  szövegértésből,
 • Tanulás-módszertani
  felmérés és
 • A szókincs-fejlesztés,
  fogalmazástanítás,
  beszédfejlesztés,
  helyesírás fejlesztő
  képzések
 • Magyar mint idegen
  nyelv érettségi
 • Kultúrtörténet
 • Vártúrák
 • Diák-klub
 • Szülői klub

CÉLCSOPORT

 • 14 tanuló, és a családjuk, szüleik,
  testvéreik, akik közvetlenül vesznek
  részt a programban. De bevonjuk az
  összes migráns hátterű diákot is, akik
  iskolánkba járnak (53 fő) és
  osztálytársaikat is (200 fő)
 • A tantestület bevonásával felmérést
  készítenek az osztályfőnökök a további
  igényekről és javaslatokról.
 • Érzékenyítő programon vett részt 45
  tanár

A TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

Ünnepi alkalmak: Nemzetek Ünnepei

 • Török-nap 2012. 12. 13.
 • Ázsia-nap 2013. 02.11.

Nemzetközi konferenciák:

 • Krakkó 2012. 10. 20-23.
 • Budapest 2013. 01. 17-21.

Bábeli buli 2013. 04. 08.

Együttműködések:

 • Miskolci Egyetem „Együtthaladó” program
 • Balassi Intézet és a külhoni Magyar
  Intézetek képviselői
 • ELTE Interkulturális tanszék

VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK

 • Kung-fu, Yoga, tánc, Klub-élet,
 • iskolaújság, önkéntes munka,
 • ázsiai kultúra és a vallások megismerése
  szakköri keretben.
 • Színházi, múzeumi programok szervezése,
 • vártúrák, közös kirándulások.
 • „Egymástól tanulunk” tandemprogram
 • vitaestek,
 • kerekasztal-beszélgetések

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

 • Jó tanulmányi eredmények
 • befogadóbb, megértőbb iskolai környezet
 • a diákok nehézségeire érzékenyebb tanárok,
  akik szakértelműkkel támogatják, segítik a
  diákokon kívül a szülői házat is, mentorként
 • Konfliktuskezelés, mediáció.
 • Iskolai szervezet, a tantestület fejlesztése:
  saját élményen alapuló tréning

TERVEZETT EREDMÉNYEK

 • Tanári képzések,
 • iskolai, nevelési jó gyakorlatok
  tapasztalati megismerése,
 • hazai és nemzetközi szakmai utak
 • konferenciákon szerzett
  információk
 • kapcsolatépítés