Tankönyvosztás

Hermesz Zoltán - 2017-08-31

Tájékoztató a tankönyvosztás menetéről

  A tankönyvek kiosztására osztályonként/diákonként 2017. szeptember 1-jén kerül sor (várhatóan 10 és 12 óra között). Az osztályok sorrendjét, időpontját az osztályfőnökök tudatják majd. Kérjük, a diákok hozzanak megfelelő méretű táskát a könyvek hazaszállításához!

A Magyar Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Az Országgyűlés elfogadta a T/15427-es törvényjavaslatot.

 Az ingyenesség alanyi jogon jár minden általános iskolás, valamint a középiskolák első évfolyamán tanuló diáknak.

A 2017/18-as tanévben csak a középiskola 10-11-12.évfolyamos diákjainak kell fizetnie a tankönyvekért. Esetükben a rászorultsági alapon ingyenesség korábbi feltételei maradtak meg.

A tankönyvek összegéről és a fizetés módjáról a számlalevelet/csekket a Kello az iskolába küldi, melyet az osztályfőnökök fognak kiosztani szeptember 1-jén.

A befizetést igazoló szelvényeket őrizzék meg!

Befizetési határidő 2017.szeptember 15.

A tankönyveket a diákok részére a névre szóló számlalevélen szereplő lista alapján adjuk át. Az Átadás - Átvételi elismervényt, tanulónként 1 példányt az átvevőnek (szülő/tanuló) kell aláírni . Az elismervény aláírt példányát  az osztályfőnök szedi össze, melyet az iskola a KELLO részére kell megőrizzen. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyv végső megrendelője a tanuló, így az átvételre is a tanuló és/vagy törvényes képviselője jogosult, azaz elég a tanulónak aláírnia.

A KELLO a szülők részére kialakított egy felületet, mely több lehetőséget is kínál:

(www.szuloifelulet.kello.hu):

  •  a diákok adatainak ellenőrzésére
  • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése

Regisztráció után akár több gyermekük tankönyvrendelését is közösen kezelhetik. Részletek a KELLO felületén.

  • A KELLO a kiszállított tankönyvek alapján számláz.
  • A szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049. Kérjük, ebben az esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, míg a kijelölt 200 postán iskolakezdési utalvánnyal is kiegyenlíthető a számla. A postahivatalok listája elérhető a kello.hu/diakokesszulok menüben. 

Visszáru

A fizetős diákok esetén az iskolakezdés időszakában átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2017. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási jogot biztosít a KELLO, az adott évi rendelése erejéig. Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  (Üllő) Budaörs, OLK 1000. Az így postázott tankönyveket ellenőrzik, visszaküldésük jogosságát kivizsgálják (Kello). Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2017/2018-as tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

Az ingyenességre jogosultság igazolását (személyesen vagy az osztályfőnökökön keresztül) az iskola gazdasági irodájába kell eljuttatni.

Az ingyenességre jogosultak tankönyvei hivatalosan a gimnázium könyvtári állományába, tulajdonába kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányok befejeztével e tankönyveket használható állapotban az iskolának be/vissza kell adni! Kérjük, vigyázzanak a tankönyvek épségére!

A tankönyvek átvételét, a feltételek elfogadását a diák aláírásával igazolja.

Pótrendelésre 2017 szeptember 13-ig van lehetőség az iskolán keresztül.

Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket, vagy egyéb tankönyvekre is szükség lenne, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), valamint a Kódex Tankönyvcentrumban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.). 

Kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak a gimnázium tankönyvfelelőséhez!

Hermesz Zoltán
tel: 06-30-578-4049
e-mail: hetyi@freestart.hu

Oldalterv: Onódy Eszter