önéletrajz (portfolió)

Szalayné Tahy Zsuzsanna

Személyi adatok

1964-ben születtem, Budapesten. Iskoláimat is itt jártam. 1983-ban mentem férjhez. Férjem, Szalay Sándor szintén matematika-fizika és számítástechnika szakos tanárként végzett, de nem tanárként dolgozik. Három leányunk van, 1983-ban, 1987-ben és 1990-ben születtek.

Végzettség

2013-

ELTE Informatikai Kar

Informatika Doktori Iskola

2005-2007

ELTE PPK Tanártovábbképző Központ

Pedagógus szakvizsga - informatika szakirány

2006

Microsoft

Microsoft Certificated Professional (Maintening and Manageing Windows Server 2003)

1997

MKM

Közoktatási szakértő informatika-számítástechnika szakirány.

1993 - 1995

ELTE TTK

Számítástechnika szakos tanár (kitüntetéses oklevéllel).

1982 - 1987

ELTE TTK

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár.

Eddigi munkahelyek

2002 -

Budapesti XIV Kerület Szent István Gimnázium

KLIK

Informatika szakos tanár. Korábban informatika mellett matematikát is tanítottam. Voltam web-karbantartó, diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnök.

1987 - 2002

Ady Endre Gimnázium (1990-ig  Kassák Lajos Gimnázium néven)

Budapest XIII.

Kezdetben matematika- és fizikatanárként dolgoztam, emellett két évig voltam gyermekvédelmi felelős, három évig pályaválasztási tanácsadó tanár. Az utolsó hét évben a korábbi szakjaim mellett elsősorban informatikatanár, az informatika tantárgygondozója az iskola informatikai pályázataiban a kapcsolattartó. 1999-ig én láttam el a rendszergazdai feladatokat is.

Továbbképzések

 

Publikációk

További szakmai tevékenység

2011. szeptember: Megjelent a Nemzeti Tankönyvkiadónál az Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény - Informatika tankönyv átdolgozott kiadása, amelynek társszerzője vagyok.

2011. június: Pro Progressio Alapítvány a műszaki és természettudományi ismeretek eredményes oktatásáért kiírt pályázatán támogatást nyertem programozó tábor és szakkör eszközeire.

2011. június: Elnyerte a Szent István Gimnázium Emlékgyűrűt eredményes OKTV felkészítő munkámért.

2011. május: Az Oktatási Hivatal kitüntetett diákjaim OKTV-n elért sikereiért.

2010-2011: AEC-NET konferencia: India, Gurgaon; részvétel több projektben.

2010. május: Graphisoft Alapítvány a matematika (informatika) tehetségek fejlesztéséért Graphisoft-díjjal tüntetett ki.

2009-2010: AEC-NET konferencia: Dánia, Sonderborg; részvétel több projektben, Programmers Club néven saját projekt

2009. szeptember: Elnyertem a Pro Progressio Alapítvány a műszaki és természettudományi ismeretek eredményes oktatásáért kiírt pályázatának díját.

2008-2009: AEC-NET konferencia: Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu, részvétel több projektben.

2008-2009: e-Twinning keretein belül nemzetközi matematika-informatika projekt: Cars - Maths in Motion.

2008- Szakértői feladatokat látok el a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél

2007-2008 tél: Calibrate és LeMill tananyagok kipróbálása, értékelése

2007. tavasz: szakdolgozat az Alkalmazói programok alkalmazásának módszereiről.

2007. tél: részvétel a Windows Vista és Office 2007 oktatására felkészítő ISZE-MS iskola tanfolyamon.

2006. ősz: Bekapcsolódás az AEC-NET munkájába. 2007: Asia-Europe Money.

2006. ősz: SDT tananyagszerkesztő használatának megismerése majd oktatása az ISZE megbízásából.

2006. nyár: Windows 2003 Serverre a Microsoft Certificated Professional minősítés megszerzése (tehetséggondozás, oktatás céljából).

2006- Út a tudományhoz projektek szervezése, tehetséggondozás: diák-rendszergazda program; elektronikus napló fejlesztése; pda és mobil eszközök programozása; mesterséges intelligencia fejlesztés; LEGO robot építése és programozása;

2006- részvétel az E-Twinning projektek szervezésében - program megismertetése kollégákkal, projektek szervezése és IT támogatása.

2005- 2006: A magyarországi EPICT tanfolyam táblázatkezelés moduljának kidolgozása, EPICT facilitátor minősítés megszerzése majd 2 kísérleti csoport facilitálása.

2005: A Microsoft Magyarország megbízásából megjelent a 101 ötlet innovatív tanároknak (JOS) kiadvány, melynek egyik szerzője voltam. 2006-ban megjelent a kiadvány angol nyelvű fordítása: 101 Ideas For Innovative Teachers (JOS) kiadvány, melynek egyik szerzője voltam.

2005: Megjelent Jónás Katalinnal közösen írt könyvünk az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete kiadásában: Szövegszerkesztés és táblázatkezelés pedagógusoknak.

2004: Az NJSZT Tarján emlékéremmel tüntetett ki.

2004: Megjelent a Nemzeti Tankönyvkiadónál az érettségire felkészítő feladatgyűjtemény - Informatika tankönyv, melynek társszerzője vagyok.

2004: Megjelent a Nemzeti Tankönyvkiadónál az Informatika feladatgyűjtemény - Alapszint tankönyv, melynek társszerzője vagyok.

2003. nyár: Az SDT első matematika tananyagának kidolgozásában az Eduweb és a Nemzeti Tankönyvkiadó megbízásából vettem részt.

2003. tavasz: Társszerzőként részt vettem az Informatikai feladatgyűjtemény alap és középfokon (NTK 2003), kétkötetes tankönyv megírásában.

2003. tavasz: Informatikai módszerek a matematika oktatásában címmel távoktatási anyagot készítettem az ELTE megbízásából.

2002. ősz: A MTA Kutató pedagógus pályázaton díjazták Informatikai módszerek a matematikában pályázatomat.

2002. tavaszán részvétel a Szakmai ajánlás az informatika kereszttantervi követelményeinek teljesítéséhez projektben, melyet a KáOKSZI megrendelésére az ISZE koordinált.

2001. szeptemberétől részt veszek a 2005-ös informatika érettségi vizsgaanyagának kidolgozásában.

2001. június: XIII. kerületi önkormányzat év Tanára kitüntetése, valamint az Ady Endre Gimnázium Hűség minőség díj

2001. február: az OECD kutatás keretében egy hetet töltöttem Londonban, ahol meglátogattam az egyik legnagyobb oktatással kapcsolatos vásárt (BettShow), és tájékozódhattam egy távoktatási egyetem módszereiről (Open University), meglátogathattam egy általános képzésű iskolát.

2000- 2002: órákat tartottam az ELTE oktatástechnológia tanszékén Informatika a matematikaoktatásban címmel.

2000- 2001-es tanévben tagja voltam az OECD országokban végzett Információs és kommunikációs technológiák használata a tanításban kutatásnak. Ezen belül az IKT matematika oktatás területén történő felhasználásait próbáltam ki, illetve részt veszek az összegyűlt kutatási anyag közreadási munkálataiban.

1999. február - 2001: A Project Access magyar informatikai szakértőjeként segítettem a hallássérült iskolák oktatásának fejlesztését. (PA = Magyar-Amerikai együttműködés a magyar hallássérült diákok információs technológiába való bevezetésére). Ennek keretében részt vettem egy háromhetes Egyesült államokbeli képzésben, mint szakértő; részt vettem az iskolák magyarországi továbbképzésének és konferenciájának megszervezésében, az eredményeiket bemutató pályázat kiírásában, értékelésében; 2001-ben az Amerikai siketeket oktató iskolák szakmai konferenciáján, a Project Access eredményeinek bemutatóján. 1999-2001: 1-2 alkalommal előadóként részt veszek a siket iskolák tanárainak informatikai továbbképzésén.

1999-? Részt veszek a továbbképzési programok akkreditációs elbírálásában.

1997-1998: Részt vettem a Soros Alapítvány Regionális rendszergazda programjában, amely a Sulinetbe bekapcsolódó iskolák kezdő lépéseihez nyújtott támogatást

1998-? Tagja vagyok a MTA Digitális Pedagógia Albizottságának (DPA)

1998-? Tagja vagyok az ISZE Tanártovábbképző műhelyének, Tankönyvfejlesztő műhelyének és részt veszek az egyesület tartalomfejlesztési projectjeiben (pl.: CD-ROM minősítés)

1998- Részt vettem az ISZE által meghirdetett számítástechnikai tanfolyamok anyagának kidolgozásában, az első alapszintű, illetve oktatóképző "Internet alapok" tanfolyamok megtartásában.

1998: A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. megbízásából írtam egy feladatgyűjteményt táblázatkezelő programok megismeréséhez: Feladatgyűjtemény táblázatkezeléshez

Diákjaim kiemelkedő eredményei

2013: OKTV Informatika I.:  Tran Than Long (12) 10. hely, Szűcs Cintia Lia (11) 15. hely, Nagy Ádám (12) 16. hely, Szabó Dániel (12) 29. hely.
OKTV Informatika II.: Szarka Gábor (12) 14. hely, Kovács Benjamin (11) 17. hely, Tóth Gábor Csaba (12) 32. hely
Nemes Tihamér Alkalmazói verseny: Borbás Bence (10) 7. hely, Dobos-Kovács Mihály (9) 14. hely, Zajka Zita (10) 34. hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Susits Mátyás (12) 22. hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Bodnár Anna (8) 5. hely
Dusza Árpád Programozói Csapatverseny: I. katagória 1. és 4. hely,  2. kategória 2. hely.
Fővárosi Informatika Alkalmazói verseny: I. kategória 1, és 2. hely, II. kategória 4. hely.
F.I.A.T. (főv. ált isk alkalmazói): Bodnár Anna (8) 2. hely.

2012: International Olympiad in Informatics: Marussy Kristóf (12) csapattag.
OKTV Informatika I.: Kővágó Zoltán (12) 1. hely
OKTV Informatika II.: Marussy Kristóf (12) 2. hely, Kővágó Zoltán (12) 15. hely, Szarka Gábor (11) 36. hely.
Nemes Tihamér Alkalmazói verseny: Borbás Bence ( becsatlakozó 9) 6. hely, Szűcs Cintia Lia (10) 13. hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Susits Mátyás (9) 24. hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Dobos-Kovács Mihály (8) 16. hely.
Dusza Árpád Programozói Csapatverseny: I. kategória 1. és 2. hely,
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny: Hollós Ádám 1. díj
Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny: Tóth Gábor Csaba (12) 1. hely, Szarka Gábor (12) 2. hely

2011: OKTV Informatika I. Marussy Kristóf (11) 1. hely; Kővágó Zoltán (11) 4. hely; Stein Dániel (10) 5. hely; Danyádi Bence (12) 8. hely;
OKTV Informatika II. Marussy Kristóf (11) 3. hely; Kővágó Zoltán (11) 21. hely, Szarka Gábor (10) 31. hely;
Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny II. kategóriában 2–6. helyezések, I. kategóriában 3. helyezés;
Dusza Árpád programozói csapatverseny 9-10. évf. 1. és 11-13. évf. 3. hely.

2010: OKTV Informatika I.: 4., 9., 14., 21. helyen
OKTV Informatika II.: Papp Pál András (12) 2. hely, Rutai RIchárd (12)  8. hely, Kővágó Zoltán (10) 19, hely, Gulyás Milán (12) 20. hely, Marussy Kristóf (10) 37. hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Szarka Gábor (9) 9. hely
Nemes Tihamér Programozói verseny: Szabó Attila (8) 14. hely, Kovács Benjamin (8) 20. hely.
Dusza
Fővárosi
Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny: Marussy Kristóf (11) 2. hely

2009: OKTV Informatika I.: Géhberger Dániel (12) 7.hely; Stein Dániel (10) 8. hely; Berezvai Szabolcs (11) 19. hely; Molnár Gábor (11) 23. hely,
OKTV Informatika II.: Papp Pál András (11) 31.hely; Farkas Péter (11) 33. hely, Bohner Gergő (12) 35. hely;
Nemes Tihamér Alkalmazói verseny: Nagy Dániel (11) 11. hely; Osztrovszky Zsolt (11) 13. hely, Danyádi Bence (11) 19. hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Nagy Dániel (11) 5. hely; Kővágó Zoltán (9) 25. hely, Marussy Kristóf (9) hely.
Nemes Tihamér Programozói verseny: Szarka Gábor (8) 4. hely; Szabó Attila (7) 28. hely, Kovács Benjamin (7) 35. hely.
Fővárosi Középiskolák Informatika Alkalmazói Versenyének döntőjére 13 tanítványom jutott be, 1.; 3.; 4.; 5.; 6.; 11.... helyen végeztek.

2008: OKTV Informatika I.: Darvas Dániel (12) 1. hely
Nemes Tihamér Programozói verseny: Rutai Richárd (10) 5. hely;  Papp Pál András (10) 8. hely; Farkas Péter (10) 17. hely; Nagy Dániel (10) 20. hely; Szabó Máté (10) 47. hely.
Nemes Tihamér Programozó verseny: Kővágó Zoltán (8) 1. hely; Marussy Kristóf (8) 6. hely; Oravecz Márton (8) 17. hely.
Fővárosi Informatika Alkalmazói Versenyen diákjaim 1., 2., 4. 10. 11. helyezést értek el.

2007: OKTV Informatika I.: Darvas Dániel (11) 1. hely; Géhberger Dániel (10) 4. hely;
Nemes Tihamér Programozói verseny: Papp Pál András (9) 13. hely; Rutai Richárd (9) 13. hely, Bohner Gergő (10) 29. hely.
Fővárosi Informatika Alkalmazói Versenyen hasonló helyezések.
Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny: Darvas Dániel (12) informatika külön díj

2006: OKTV Informatika I.: Darvas Dániel (10)  1. hely;
Nemes Tihamér Programozói verseny: Rutai Richárd (8) 7. hely,  Papp Pál András (8) 11. hely; Farkas Pétert (8) 16. hely..
Nemes Tihamér Alkalmazói verseny: Géhberger Dániel (9) 11. hely.

2005: Nemes Tihamér Programozó verseny: Darvas Dániel (9) 31. hely

Nyelvtudás

Angol: Állami "C" típusú középszintű nyelvvizsga

Német: Érettségi (jó)

Orosz: Kötelező általános és középiskolai oktatás után ELTE TTK mat-fiz szaknyelvi vizsga (jó)

önkéntes munkavállalások

1994- 8 évig szerveztem az iskola informatikaoktatását, gépparkjának kiépítését, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítását, megpályázását.

1995- Az iskolában a számítógépek karbantartását diákok segítségével öt éven át végeztem.

1996- Rendszeresen részt veszek a békéscsabai INFO konferencián. Előadásaim: 1996: Számítástechnika felhasználása óvodában; 1997 Függvényábrázolás táblázatkezelővel; 1999: HTML készítés módszertana; 2001: Animáció Excelben a matematika órán...

1997: Az Internet Galaxis'97 rendezvényen nyitott Internet felhasználói tanfolyamot tartottam az érdeklődő tanároknak és látogatóknak.

1998-ban a Guards Rt. által hirdetett Otthonlap készítési versenyen iskolai csapatommal 1. helyezést értünk el.

1997- 2004; 2008-: A Fővárosi Gimnáziumok Informatika Alkalmazói Verseny iskolai fordulójára feladatsort állítok össze, a döntőn diákjaim szép helyezéseket értek el (1-6)

2000- Részt veszek a közoktatási szakértők debreceni konferenciáján, 2000-ben szekció előadáson számoltam be az OECD kutatás kérdőívének tapasztalatairól.

2001. októberében az MTA Pedagógiai Bizottsága által szervezett Neveléstudományi konferencián szekció előadáson mutattam be a magyarországi siketeket oktató iskolák informatikai fejlődését. 2002 októberében a Szakmai ajánlás az informatikai kereszttantervi követelmények teljesítéséhez címmel mutattam be a számítógép és internet tantárgyi felhasználásának lehetőségeit. 2002. októberben ugyanitt Az információs és kommunikációs technológia szerepe a tanítási-tanulási folyamatban címmel tartottam előadást.

2002-2007: A Szent István Gimnázium honlapjának karbantartása (adatfrissítés).

2003- Az Microsoft tanártovábbképző programjain kisebb előadásokat tartok aktuális témákból.

2006-2008: Az iskolai diákönkormányzat támogatása.

2007: Az iskola új honlapjának tervezése, az elkészítés mentorálása.

2007- Nyári programozó táborok szervezése (Szeged, Vác, Eger, Pécs, Pécs, Szeged, Eger)

 

Budapest, 2011. szeptember

Szalayné Tahy Zsuzsa