Koronavírus miatti intézkedések

Tisztelt Szülők! Diákok!

A Covid-19 koronavírus terjedésének megakadályozása miatt iskolánk elkészítette eljárásrendjét. Kérem Önöket, hogy csak egészségesen, tünetmentesen engedjék gyermekeiket iskolánkba!

A Szent István Gimnázium eljárásrendje

Készült az EMMI „Intézkedési terv, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” alapján.

 1. felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre:
 • a protokoll 1. sz. melléklete alapján alapos takarítást és fertőtlenítést végzünk az egész épületben az oktatató-nevelő munka megkezdése előtt (felelős: intézményvezető)
 • kellő mennyiségű takarító- és fertőtlenítőszert, eszközöket, maszkokat szerzünk be a tankerület segítségével (felelős: gazdasági koordinátor)
 • megfelelő tájékoztatást adunk az oktató-nevelő munkát végző és a technikai személyzetnek, valamint a szülőknek, tanulóknak; megismertetjük velük a Szent István Gimnázium eljárásrendjét (felelős a vezetőség)
 1. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
 • az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatjuk a szülőket, hogy gyermeküket csak egészségesen, tünetmentesen engedhetik el az iskolába (felelős: osztályfőnökök)
 • a diákok és a dolgozók belépése a gimnázium területére 3 kapun (főbejárat: 7-9. évfolyam, gazdasági bejárat: 10-12. évfolyam, Abonyi utcai kapu: tanárok) történik (felelős: ügyeletes tanárok)
 • a bejáratnál tanári ellenőrzés mellett a szociális távolság betartásával minden diák fertőtleníti a kezét az ott felszerelt, vagy oda kirakott fertőtlenítő szerekkel (felelős: ügyeletes tanárok)
 • a közösségi terekben (folyosók, aulák, mosdók, büfé) a maszk viselését mindenki számára előírjuk; az osztálytermekben a maszk használata nem kötelező, de ajánlott; ha a tanórán a munka jellegéből fakadóan a távolságtartás nem biztosított (páros munka, csoportmunka, laborgyakorlat stb.), akkor ennek idejére a maszk viselése kötelező (felelős: ügyeletes tanárok, szaktanárok)
 • az iskolai nagy rendezvényeket (tanévnyitó, gólyabál, …) vagy nem tartjuk meg, vagy minimalizáljuk a jelenlévők számát (pl. több tételben tartjuk); törekszünk arra, hogy amennyiben lehet, más formában (pl. iskolarádión keresztül), illetve amennyire lehetséges, a szabadban tartsuk meg ezeket (felelős: vezetőség)
 • külföldi osztálykirándulás szervezése, csereprogram lebonyolítása az első félévben nem történhet; a második félévben ezekre a járványügyi intézkedések függvényében kerülhet vagy nem kerülhet sor (felelős: vezetőség)
 • szülői értekezletek szakaszosan (egy hét alatt külön időpontokra beosztva) és a járványügyi szabályok betartásával (távolságtartás, maszkviselés, fertőtlenítés) zajlanak (felelős: vezetőség, osztályfőnökök)
 1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
 • az osztályfőnökök alapos tájékoztatást adnak diákjaiknak a személyi higiéné alapvető szabályairól (köhögés, tüsszentés, kézmosás, fertőtlenítés, …)
 • minden osztályterem előtt kézfertőtlenítőt helyezünk el (felelős: gazdasági koordinátor); a diákok figyelmét felhívjuk a gyakori kézfertőtlenítésre (felelős: szaktanárok, osztályfőnökök)
 • a mosdókban kézmosás szappannal, meleg vízzel, majd a papírtörlővel történő kéztörlést erősen javasoljuk (felelős: ügyeletes tanárok)
 • a mosdókat, öltözőket a takarítónők óránként takarítják, fertőtlenítik, és erről munkalapot vezetnek (felelősek: takarítók, gazdasági koordinátor)
 • a termek egyes bútorait (padok), eszközeit (billentyűzet), továbbá az ajtókilincseket a terembe bejövő osztályok, csoportok kijelölt hetesei a terem előtt kihelyezett fertőtlenítővel fertőtlenítik, papírtörlővel letörlik (felelős: szaktanárok)
 • a termek ablakait vagy folyamatosan nyitva hagyjuk, vagy rendszeresen szellőztetünk (felelős: szaktanárok)
 • a teremrendet úgy készítjük el, hogy a lehetőségeken belül minimalizáljuk az osztályok, csoportok vándorlását, keveredését (felelős a vezetőség)
 • a testnevelés órákról az öltözőkbe történő kiengedést szakaszoljuk (felelős: testnevelők)
 • pontos órakezdéssel és pontos órabefejezéssel segítik a tanárok az egészségügyi előírások betartását
 • a 3. emeleten a folyosó szűk, ezért a folyosói közlekedést egyirányúsítjuk: a Heine, Dante, Shakespeare, Balzac, Csontváry termekből kijövő diákok balra kanyarodva, a hátsó lépcsőt használva jönnek le a lejjebb levő szintekre; ezekbe a termekbe a feljutás csak a liftes lépcsőházon keresztül megengedett; a Csehov teremben tanuló diákok a Weiner terem felé haladó lépcsőt használják lefelé és felfelé is (felelős: ügyeletes tanárok, 3. emeleten órát tartó tanárok)
 1. Ebédeltetés
 • külön beosztás szerint történik az ebédeltetés ügyeletes diákok és tanárok ellenőrzése mellett (távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés) 12.15-12.35: 7-8. évfolyam, 13.20-13.40: 11-12. évfolyam, 14.25-től: 9-10. évfolyam
 • az érintett diákokat a tanítási óra befejezése előtt 5 perccel a szaktanárok kiengedhetik
 • a büfében a távolságtartás és maszkviselés kötelező, az ott étkezést minimálisra csökkentsük
 1. Hiányzás
 • vírusveszély szempontjából veszélyeztetett tanuló (pl. szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi, rosszindulatú betegségek, …) hiányzása igazoltnak tekintendő, de az osztályfőnökkel kell konzultálnia
 • a családban esetleg beteg, veszélyeztetett rokon megvédése miatt iskolába nem járó diák az OH-tól egyéni munkarendet kérhet; ha nem kapott egyéni munkarendet, és mulasztása (akár igazolt, akár igazolatlan) eléri a 250 órát, osztályozó vizsgával haladhat tovább
 • a hatósági karanténba kerülő tanuló hiányzása igazolt hiányzás
 • tünetekkel rendelkező tanuló hiányzásának igazolása osztályfőnöki hatáskörben történik
 1. Teendő beteg személy esetén
 • Amennyiben diáknál, dolgozónál a fertőzés jeleit látjuk (láz, erős, száraz köhögés, …) a szaktanár (vagy kolléga) azonnal egy kijelölt karantén helyiségbe kíséri (maszk, távolságtartás), jelzi az intézmény vezetőjének, helyetteseinek. Ezt a vezetőség azonnal jelzi az iskolai orvosnak, védőnőnek, illetve a szülőnek. Ezután az orvos utasításának megfelelően járnak el.
 • Pozitív teszt esetében az NNK, a területi népegészségügyi hatóság, Fővárosi Kormányhivatal járványügyi vizsgálatot végez. Az intézmény vezetője jelzi a fenntartó felé, majd az EMMI és az NNK dönt az intézmény esetleges bezárásáról, más munkarend elrendeléséről.

 

Budapest, 2020. augusztus 28.

 

Lázár Tibor

intézményvezető