Délutáni testnevelés alóli felmentés sportolók számára

Tisztelt szülők, kedves diákok!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra

 

1) iskolai sportkörben való sportolással,

2) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, (igazolt versenyzők)

3) egyesületben legalább heti két óra sportszervezetben sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.
(nem versenyző sportolók)

 

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermeke mindennapos testnevelés délutáni (14:40-16:10) két órájára vonatkozó kérelmét  a mellékelt, hiánytalanul kitöltött (kérelem, igazolás, nyilatkozat) nyomtatvánnyal a testnevelő tanároknak leadni szíveskedjenek! 


A kérelem leadási határideje: 2021. szeptember 10.

A nyomtatvány innen tölthető le:

kérelem a délutáni testnevelésről való felmentésre

A kérelemmel nem rendelkező tanulóknak a délutáni testnevelés heti 2 órában kötelező egy szabadon választott napon (hétfő-kedd-szerda-csütörtök 14:40-16:10), melyre az első tanítási héten a testnevelés órákon kell bejelentkezni.