Tehetségpont

Pszichológus

Blaskóné Benes Andrea
Iskolapszichológus

BEMUTATKOZÁS

B. Benes Andrea vagyok, a Szent István Gimnázium iskolapszichológusa. Mesterdiplomámat az ELTE iskolapszichológia és tanácsadás szakirányán szereztem meg 2012-ben. Azóta sokféle tapasztalatot szereztem mind a különböző oktatási intézményekben, mind a gyermekvédelemben, valamint magán klienseim által. Ezen felül folyamatosan kiegészítő képzéseken veszek részt, hogy bővítsem szakmai eszköztáramat. Közel áll hozzám az integratív szemléletmód, ezért a pszichológia határterületeivel is szívesen ismerkedem. A szülők számára konzultációkat, a diákok számára támogató beszélgetéseket valamint különböző egyéni és csoportos módszereket tudok felajánlani. Kiemelten fontosnak tartom egy gimnáziumban a teljesítménystressz oldását, az önbizalom erősítését és a tudatos döntések meghozatalának segítését.

ELÉRHETŐSÉGEK

Konzultációs időpontok (Helyszín: Szent István Gimnázium, III. emeleti, francia-spanyol-olasz szertár):

  • Hétfő és szerdai napokon: 13:15-17:15-ig
  • Kéthetente csütörtökönként: délelőtt

A konzultációkhoz minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges.

Időpontokat e-mail-es bejelentkezés alapján vagy telefonon lehet kérni az alábbi elérhetőségen:

iskolapszichologus@szigbp.hu

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS FELADATAI

Az iskolapszichológus legfőbb feladata az iskola életében közreműködő személyeknek nyújtott tanácsadás. Első számú kliensei a tanulók, akik általában teljesítmény-problémáik, pályaválasztási bizonytalanságaik, érzelmi válságaik, beilleszkedési nehézségeik, különböző kapcsolati problémáik esetében szokták felkeresni. Mellettük – amennyiben iskolai problémáról van szó – pedagógusok és szülők is kérhetik az iskolapszichológus segítségét.

Az iskolapszichológust mindenki önként, saját problémájával keresheti fel. Az iskolapszichológus senkit nem kényszeríthet konzultáción való részvételre, illetve harmadik személy nem rendelhet be hozzá senkit, az érintett beleegyezése nélkül.

A beszélgetések során elhangzottakkal kapcsolatban – a rendkívül súlyos, ifjúságvédelmi krízishelyzeteket leszámítva – az iskolapszichológust szakmai titoktartás kötelezi.

Szakmai kompetenciája körébe tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás, a terápia azonban nem. Ha mégis ez utóbbira lenne szükség, akkor segít felvenni a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel és szakemberekkel (pl. pedagógiai szakszolgálat, családsegítő központ, kamaszambulancia stb.).

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

  • A fenti iskolapszichológiai alapelveknek megfelelően, egyéni és csoportos (osztály-) foglalkozások keretében szeretném segíteni az iskola tanulóinak életét, szükség esetén a pedagógusok és a szülők közreműködésének bevonásával.
  • Az iskola általános mentálhigiéniai fejlesztése már évek óta zajlik és számos előrelépés történt. Az iskolapszichológiai tevékenység további fontos célkitűzése az osztályfőnökök munkájának segítése pl. az osztályközösségek viszonyrendszerének feltérképezése által, illetve a preventív foglalkozások megszervezése.
  • Az elkövetkezendő időszakban kiemelt figyelmet kívánok fordítani a teljesítmény stressz oldására, a perfekcionizmus negatív következményeinek elhárítására, a tudatos tanulásmotiváció és tanulásmódszertan fejlesztésére, fejlődésorientált  szemléletmód kialakítására, valamint az internetes veszélyek edukációjára.
  • A pedagógusoknak lehetőségük van esetmegbeszélő csoporton is részt venni. A csoport nyitott rendszerű lesz, vagyis a közösen egyeztetett időpontban bármelyik osztályfőnök vagy szaktanár felkereshet az aktuális, iskolai élettel kapcsolatos problémájával.
  • Konzultációs időpontjaimat és a bejelentkezés módját megtalálják fentebb, az Elérhetőségek címszó alatt.