Felvételi tájékoztató

Középiskolai felvételi jelentkezés iskolánkba a 2024/2025-ös tanévre

 

Iskolánkba három típusú osztályba lehet jelentkezni

●       Hatosztályos speciális matematika („a” jelű, 0001 kód) osztály

●       Hatosztályos természettudományos („b” jelű, 0002 kód) osztály

●       Négyosztályos általános képzésű, matematika emelt óraszámú („c” és „d” jelű, 0003 kód) osztályokba

 

Az osztály nevére kattintva további információkat nyerhetnek az osztályról és a felvételiről. A mindhárom osztályra érvényes információkat alább olvashatják.

 

A Szent István Gimnázium idén kezdte a 122. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bír – országos viszonylatban évek óta az ország 15 legjobb gimnáziuma között van. Állami fenntartású, zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és a kritikus gondolkodásra, valamint együttműködésre képes, kiegyensúlyozott diákok nevelése.

Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő, jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk.

 

Jelentkezés és felvétel az osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (26-45.§) és a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

0001 (hatévfolyamos speciális matematika „a” jelű osztály)

0002 (hatévfolyamos emelt szintű természettudományos „b” jelű osztály)

0003 (négyévfolyamos emelt matematika „c” és „d” jelű osztály)

 

A felvételi eljárás rendje

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Központi írásbelire jelentkezési határidő: 2023. november 30. (a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel.)

Az írásbelire történő jelentkezési lap kitölthető elektronikus úton (www.oktatas.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítással) vagy papír alapon, amit közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2024. február 21-ig kell jelentkezni.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20., 10.00

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2024. január 30., 14.00 (csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség, pl. betegség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2024. január 25-től az iskola honlapján, a dolgozat az iskolában tekinthető meg 2024. január 25-én 8-16 óra között, a javítással kapcsolatos észrevételek (kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén) pedig 2024. január 26-án 16 óráig nyújthatók be. Az egyéni értékelő lapok 2024. február 9-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezést elektronikusan kitöltve kérjük. A saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot pedig vagy postai úton vagy az iskola portáján kérjük leadni.
Leadási határidő: 2024. február 21.

Szóbeli meghallgatás időpontjai a 2024. március 4. és 20. közötti időtartamra esnek (a pontos dátumot később hozzuk nyilvánosságra a honlapon).

A szóbeli meghallgatásra javasoljuk elhozni az utolsó két évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2024. március 22-től tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2024. május 2-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát. Az iskolába beiratkozni sikeres felvételi esetén 2024. június 26-28. között lehet. Az iskolába nem nyerhet felvételt olyan diák, aki nem vett részt a felvételi eljárásban.

 

2023. november 14-15-16-án nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 20-tól megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 6-7. között várjuk.

Az érdeklődő szülők számára 2023. november 17-én 17.00-kor iskolánk igazgatója tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. Ugyanezen a napon a téjékoztató előtt és alatt iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon található meg.

 

A jelentkezési lapon az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni és hitelt érdemlően igazolni (osztályfőnök aláírása vagy fénymásolat készítése):

  • matematika,
  • történelem,
  • magyar irodalom és magyar nyelv átlaga,
  • egy természettudományos tárgy és
  • a tanult idegen nyelv

előző tanév évvégi és jelenlegi tanév félévi osztályzata.

 

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

 

A felvételi pontszám számítása

  • a speciális matematika tagozat (0001) esetén (max. 400 pont):
Vizsgarész  Elérhető pontszám
Központi matematika feladatsor:  150 pont (írásbeli pontszám*3)
Központi anyanyelvi feladatsor:  100 pont (írásbeli pontszám*2)
Általános iskolai osztályzatok:  50 pont
Szóbeli meghallgatás:  100 pont

 

  • a természettudományos osztály (0002)
Vizsgarész  Elérhető pontszám
Központi matematika feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Központi anyanyelvi feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Általános iskolai osztályzatok:  50 pont
Szóbeli meghallgatás:  100 pont

 

  • a négyévfolyamos osztályok (0003) esetén (max. 400 pont):
Vizsgarész  Elérhető pontszám
Központi matematika feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Központi anyanyelvi feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Általános iskolai osztályzatok:  50 pont
Szóbeli meghallgatás:  100 pont

 

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk játékos formában.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása.

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest, XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2023. október 20.

Lázár Tibor, intézményvezető

 

Kapcsolódó oldal: átvétel iskolánkba