Bemutatkozás

A budapesti Szent István Gimnázium 1902-ben nyitotta meg kapuit VII. kerületi Külső Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven. 1908 óta működik a Városliget mellett, az Ajtósi Dürer sorra nyíló szecessziós épületben. 1921-ben vette fel a Szent István nevet.

Iskolánkban a természettudományok mellett a humán tantárgyaknak szintén nagy figyelmet szentelünk: az anyanyelv és az idegen nyelv oktatása is magas színvonalú. Az angol nyelvet emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk, emellett hagyományosan a német, francia, olasz és a spanyol nyelv közül választhatnak diákjaink.
Gimnáziumunk célja, hogy tanulóinkat folyamatos önművelésre képes, szellemileg és erkölcsileg igényes felnőttekké neveljük. Oktatási tevékenységünk továbbtanulásra ösztönzi és készíti fel diákjainkat. Az érettségizettek lényegében teljes létszámban jelentkeznek felsőoktatási intézményekbe, a felvettek aránya évek óta igen magas. Eredményeinkkel az elmúlt öt év átlagában jelenleg az országos 3. helyet foglaljuk el.

A képességek kibontakoztatásának fontos területei a tantárgyi versenyek, amelyeken rendszeresen előkelő helyen végeznek tanulóink. Tehetséges diákjaink műveltségi vetélkedőkön, zenei, irodalmi, történelmi és drámavetélkedőn is összemérik tudásukat.

Az épület homlokzata, aulája és lépcsőháza műemléki védettséget élvez, a lépcsőfordulóban látható a centenáriumi év alkalmából helyreállított színes üvegablak, amely Szent Istvánt és fiát, Imre herceget ábrázolja. Az aulákban elhelyezett tárlókban folyamatosan tematikus kiállítások láthatók.

Az épület második emeletén 300 személyes, hangversenyek és színházi előadások tartására alkalmas díszterem található. Ez a terem ad méltó helyet az iskolai ünnepélyeknek, a Deákavatónak, az évenként tartott drámavetélkedőknek és az öregdiák-találkozóknak.

A tanulók művelődését szolgálja az I. emeleti 30 000 kötetes könyvtár, amelynek könyvállománya, CD- és videóanyaga folyamatosan gyarapszik. A könyvtárban számos könyvritkaság is megtalálható.


A fizikaszertár iskolánk külön színfoltja, amely a fizikatanítás közel 100 éves történetébe enged bepillantást.

Diákjainknak korszerűen felszerelt, 80 számítógépet befogadó termek adnak lehetőséget számítástechnikai ismereteik gyakorlására.

Sportéletünk kosár-, kézi- és fallabda szakosztályainkban zajlik, de további sportágakban is ösztönözzük tanulóinkat aktív és rendszeres testmozgásra osztályversenyek szervezésével. Eredményességünket jelzi, hogy 2001-ben megkaptuk a „Zugló sportjáért” serleget.