Igazgatói köszöntő

Tisztelt Szülő, kedves iskolánk után érdeklődő diák!

 

Köszöntöm a budapesti Szent István Gimnázium honlapján.
A Szent István Gimnázium 120 éve alapított (alapítva 1902), nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró, állami fenntartású középiskola.

A 100 éves épület ma is kiválóan alkalmas a több, mint 700 diák befogadására és az oktató-nevelő munka végzésére. Kívülről szinte teljesen felújították, belülről folyamatosan újul meg iskolánk. Adottságai kiválóak, a Városliget szomszédságában, nagy udvar ősfás parkkal, kettő rekortán, egy salakos, egy aszfaltos focipályával, teniszpályával, futókörrel. Benn az épületben két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong terem szolgálja a diákság egészségesebb diákéletét. A kert mellett a szellemi műhelyeket 5 előadóterem, 20 nagyterem, 13 kisterem, laboratóriumok, szertárak, szaktantermek és 40.000 dokumentumot magába foglaló könyvtár jelenti. Felújított, 300 főt befogadó dísztermünk ünnepeinknek, rendezvényeinknek ad helyszínt, orvosi rendelőnkben heti négy alkalommal van rendelés, tálalókonyhás ebédlőnkben naponta több, min 400 fő ebédel.

Iskolánk tömeges tehetséggondozó intézmény. Többszörös túljelentkezés (5-7-szeres) miatt felvételit követően kerülnek hozzánk tehetséges diákok. Két 6 évfolyamos osztályt és két 4 évfolyamos osztályt indítunk. A hatodikos tanulók speciális matematika „tagozatra” és természettudományos „tagozatra” jelentkezhetnek, a nyolcadikosok emelt matematika osztályokba, 2. idegen nyelv szerinti bontásban nyerhetnek felvételt.

A speciális matematika tagozatot a nagyon jó matematikai, logikai készségekkel megáldott, a tantárgyat szerető és szorgalmasan „művelő” diákoknak ajánljuk. Ilyen képzés Budapesten csak a Fazekas, a Berzsenyi és az Árpád Gimnáziumokban folyik. Magasabb óraszámban speciális matematikai tudást adnak diákjainknak kiváló pedagógusaink.

Természettudományos tagozatra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretik a természettudományokat, a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, informatikát. Ezeket a tantárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk, az igazi specializációra 11. évfolyamtól van lehetőség.

A 4 évfolyamos emelt matematika osztályt, a matematikát, természettudományokat (emelt óraszámban matematika, fizika, informatika) kedvelő és tudó tanulóknak ajánljuk, ahol az idegen nyelveknek is magas az óraszáma. A két osztályt a második idegen nyelv választása (haladó-és kezdő német, spanyol, olasz, francia) szerint bontjuk. 11. évfolyamtól bármilyen irányba specializálódhatnak, magas óraszámban választhatnak tantárgyakat (11-ben 8, 12-ben 9 órát választhatnak) és emelt szintű képzésben vehetnek részt.

Eredményeink a képzésünk sikerét jelentik, különböző mutatók alapján (felvételi eredményesség, emelt szintű érettségi átlagok, versenyek,..) országos viszonylatban is a legjobb tucat iskolában található (2-11.) intézményünk.

Az „István” hagyományosan egy nemes konzervatív nevelési elveket valló gimnázium, ahol a régi polgári értékrendet (a hagyományok tisztelete és művelése, az embertársunk, a felnőttek tisztelete, a tudás, a tanulás, a munka becsülete, szabályok betartása, a felelősség vállalása,..) tartjuk követendőnek. A tantestület egységes csapatként kezeli az esetleges deviánsnak tartott magatartást diákjaink esetében és a szülőkkel együtt próbáljuk azt megoldani. Egy szülő „poroszos humanizmusként” definiálta nevelő munkánkat.

„Harangot nem lehet önteni apáink tapasztalata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá.” Idéztem Ancsel Évától ezeket a sorokat és nem mellesleg Pedagógiai Programunk kezdő sorait.

Ha felkeltettem érdeklődését, olvasson bele honlapunk többi részébe is, keresse fel iskolánkat, várjuk szeretettel.

Tisztelettel:

Lázár Tibor
igazgató

Tudta-e, hogy?

 • 687 diák jár idén (2022-2023-as tanév) az Istvánba, kik mindannyian tehetségek;
 • A nemi összetétel: 414 fiú és 273 leány, kicsit utal ez a régi fiúgimnáziumunk múltjára, no meg a tagozatokra (speciális matematika, természettudományos);
 • 60 tanár tanít;
 • 14 technikai dolgozó (adminisztrációs, takarítói, konyhai, karbantartási, technikai munkák) serénykedik a gimiben;
 • A pedagógiai munkát iskolatitkárok, könyvtárosok, iskolapszichológus, pályázatíró, laboráns és rendszergazdák segíti;
 • 20 osztályunk van;
 • Az új NAT szerint két 6 évfolyamos osztályunk van egy évfolyamon:  speciális matematika, és a természettudományos emelt képzésünk;
 • Két 4 évfolyamos osztályt vezettünk be, emelt matematika képzéssel, ahol a diákok az 5 matematika órából egy órában választhatnak, hogy a tehetséggondozó, a felzárkóztató, vagy a fizikához, kémiához kapcsolódó matematikát tanulják. Illetve a két osztályt a választott második idegen nyelv (német, olasz, francia, spanyol) szerint választjuk szét;
 • A tavalyi tanévben az iskola diákságának tanulmányi átlaga: 4,64 volt (előző évben 4,68);
 • 145 tanuló kitűnő bizonyítványt kapott;
 • 20 diákunk jutott az OKTV döntőibe;
 • Az érettségizők tanulmányi átlaga 4,92 lett;
 • 2019-ben a kompetenciamérésen a 10. évfolyamon matematikából és szövegértésből az ország legjobbjai voltak a 6 évfolyamos diákjaink;
 • Diákjaink közel fele (40% felett) műszaki pályát választ és zömük a Budapesti Műszaki Egyetemen tanul tovább. 25%-uk gazdasági, leginkább közgazdász pályára, elsődlegesen a budapesti Közgazdasági Egyetemre (Corvinus) készül. Orvosi pályára 5-7%-uk, jogi pályára 3-4%-uk megy;
 • Elnyertük a „Tehetséggondozó középiskola” címet,
 • Elnyertük a „Természettudomány oktatásának kiváló iskolája” címet;
 • Kiválóan akkreditált Tehetségpont lettünk;
 • „Unesco Asszociált Iskola” vagyunk;
 •  „Örökös ÖKO-iskola” címet kaptunk;
 • 2016-ban a BME „Elismert Tehetségforrás Iskolává” minősítette intézményünket. Ez is jelzi tanulóink továbbtanulásának legfontosabb bázisiskoláját és eredményességüket;
 • 2019-ben a Microsoft Innovatív Iskola címet kaptuk;
 • Az elmúlt 100 év legjobb statisztikáját produkálta gimnáziumunk 2011-ben és 2012-ben is. Az ország 2. legjobbjának nyilvánította egy összetett vizsgálati eredmény alapján az oktatási szakma. A rangsor összeállítója 80%-ban a mérhető eredményeket (2010-es közép- és emelt szintű érettségi, kompetenciamérés, OKTV döntősök száma), 12%-ban az iskola tanulmányi szolgáltatásait (oktatott idegen nyelvek, fakultációk, szakkörök, korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások száma, termek felszereltsége, szaktantermek és nyelvi laborok, egy diákra jutó könyvtári könyvek száma).  8 %-ban kényelmi szolgáltatásokat (iskola megközelíthetősége, sportolási, ebédeltetési, ruhatárolási lehetőségek, szabadidős játékok, számítógépek száma,..) vette figyelembe.
 • 2013-ban csak tanulmányi eredmények alapján az ország 3. legjobb középiskolája lettünk;
 • 2013-ban a hozzáadott-érték vizsgálat alapján Budapest 1. és az ország 10. legjobb eredményt értük el;
 • 2015-ben jelent meg az újabb HVG rangsor, a 2014-es eredmények alapján, mely szerint „csak” 11. lett az „István”;
 • 2016-ban megjelent HVG rangsor alapján gimnáziumunk az ország 4. legjobb középfokú oktatási intézménye;
 • 2017-ben a HVG szerint a 8. legjobb iskola a gimink;
 • 2018-ban már az 5. legjobb eredményt érték el diákjaink (HVG);
 • 2019-ben a 6. legjobb helyre rangsoroltak;
 • Ebben a tanévben közel 50 szakkört, tömegsport órát, énekkart szervezünk;
 • Sportversenyeken iskolánk az elmúlt évekhez hasonlóan a Zugló-kupa bajnokságot mind a fiú és a lány csapattal fölényesen nyerte meg a kerületben. Az országos bajnokságokon és diákolimpián több előkelő helyezést is szereztek tanulóink;
 • Nyaranta a tiszapüspöki táborunkban 170-190 diákunk élvezi a sátortábor varázsát;
 • Telente Ausztriában, Szlovákiában, Franciaországban, iskolai szervezésben 170-190 tanulónk síel;
 • Soltvadkerten gólyatáborban, szinte minden bejövő új diákunk belecsöppen az „istvános létbe”;
 • Testvérkapcsolatunk van a következő határon túli magyar nyelvű iskolákkal: Székelyudvarhely, Tamási Áron Líceum; Révkomárom, Selye János Gimnázium;
 • Csereprogram során szinte minden évben diákjaink mennek (illetve onnan jönnek) Németország ( Wildeshausen, Düsseldorf, Aachen), Olaszország (San Vito), Norvégia (Alesund), Dánia, Svédország egy-egy középiskolájának szervezésében külföldre;
 • Két éven keresztül részt vettünk egy Comenius programban, Németország két iskolájával (Magdeburg, Stadtlohn), egy norvég (Alesund), egy olasz (San Vito), egy török (Ankara), egy spanyol (Son Veri Nou) és egy lengyel (Kobierzyce) iskolával együtt;
 • Túraszakkör keretében hazai és külföldi hegyek meghódítói lehetnek diákjaink;
 • Nagy hagyománya van a vizitáboroknak és kerékpártúráknak;
 • Minden délután tömegsport és szakosztályaink (kosár, kézi, röplabda, foci, tollas, floorbol, tenisz) keretében sportolhatnak diákjaink;
 • A 7. és 8. osztályos tanulóink és a bejövő 9. és 10. osztályosok kötelező úszásoktatásban vesznek részt a BVSC uszodában
 • Minden nap orvosi és védőnői ügyelet van az iskolánkban;
 • Melegítőkonyhás ebédlőnkben közel 400 diákunk étkezik naponta;
 • Könyvtárunk reggel fél 7-től délután 16 óráig nyitva áll, ott több, mint 40.000 kötet, CD, DVD, több, mint 50 folyóirat, újság teremti meg a tanulás, művelődés helyszínét;
 • A kerékpárral jövő diákoknak az udvaron kerékpártároló nyújt védelmet;
 • Az udvarunk nemcsak „zöld sziget”, hanem teniszpálya, két rekortán kézi-foci pálya, aszfaltos kosárpálya és „futókör”.
 • Két tornatermünk közül az egyik igazi nagy „csarnok”;
 • Termeinket neves tudósokról, művészekről, történelmi személyekről neveztük el, a szaktantermek jellegének megfelelően;
 • A fizikaszertárunk igazi csoda, muzeális eszközökkel, bútorzattal;
 • Iskolánk épületét neves építészek Korb Flóris és Giergl Kálmán tervezték, híres alkotásaik még a Zeneakadémia, a Klotild Paloták, a Klinikák épületei is.