Hatosztályos speciális matematika és természettudományos osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felvételi tájékoztató

 

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és emelt szintű természettudományos) osztály működik, melyek szemléletükben és az egyes tárgyak óraszámaiban is eltérnek. Ugyanakkor bizonyos szempontokból hasonlítanak egymásra, mivel valamennyi osztályunkban jelen van a reál szemlélet a humán oldal értékeinek elismerése mellett. Igyekszünk a diákokra odafigyelni, tehetségüket, képességeiket továbbfejleszteni. Fontos számunkra, hogy a diákok az oktatás keretében megtalálják a lehetőséget arra, hogy mind a kreativitásuk, a kooperatív, kommunikációs, kulturális képességeik, komplex gondolkodásuk fejlődjön.

 

Hatévfolyamos osztályaink közül az „a” jelű speciális matematika tagozatos osztályban a hat év alatt végig emelt szinten, emelt óraszámban, speciális tanterv szerint, csoportbontásban tanulják a matematikát. A „b” jelű emelt szintű természettudományos osztályban a természettudományos tantárgyak közül a biológia, fizika és a kémia, valamint a matematika tantárgyakat tanulják a diákok emelt szinten, egy-egy évben emelt óraszámban, részleges csoportbontásban (az óratervet ld. a www.szigbp.hu honlapon).

 

Diákjaink csoportbontásban tanulják a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a nyelvtant, a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben az angol nyelvet heti négy órában tanulják, a 2. idegen nyelvet 9. évfolyamtól vezetjük be (heti 3-3 órában), a tanulók német, spanyol, francia és olasz nyelvek közül választhatnak egyéni igény és tanári kapacitás függvényében. Az angol és a német nyelvi csoportok esetében lehetőség van kezdő és haladó csoportban való tanulásra is (a diákok létszámától függően). A 11. és a 12. évfolyamon magas óraszámú, emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba jelentkezhetnek matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak és idegen nyelvek iránt érdeklődők – egyéni preferencia szerint.

 

 • Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7 órától 16 óráig tart nyitva.
 • Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is).
 • Az iskolai sportlétesítmények: a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget ad a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a szakirányú sportolásra.
 • Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben, ahová nyáron két turnusban szervezünk tábort. A Mátra-táborunkban pedig faházas keretek között van lehetőség a nyári együttlétre.
 • Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten.
 • Síoktatással egybekötött sítáborokat (Ausztria, Franciaország, Szlovákia) szervezünk.
 • A gimnázium széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, spanyol, norvég, dán iskolákkal.

Négyosztályos emelt matematika képzésű („c” és „d” jelű) osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felvételi tájékoztató

 

Képzési rendszerünkben két négyévfolyamos osztály működik, az első két évben emelt óraszámú matematika képzéssel, az utolsó két évben a diákok választása szerinti tantárgycsoportokból biztosított emelt szintű képzéssel. A felvételi eljárás során a két osztályt nem különítjük el egymástól, 68 diákot veszünk fel (0003-as kód). A négyévfolyamos képzésre felvett diákokat a második idegen nyelv választása szerint osztjuk be a „c”, illetve a „d” jelű osztályba. A felvett diákok a második idegen nyelvi választásukat az iskola felé jelzik, egy adott nyelvre történő túljelentkezés esetén a besorolás alapja a felvételi rangsorban elfoglalt helyezés. Az angol nyelv tanulása mindenki számára kötelező, második idegen nyelvként német, spanyol, francia és olasz nyelvek közül választhatnak egyéni igény és tanári kapacitás függvényében. (Az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben a matematika tudás megalapozását és elmélyítését emelt óraszámú, heti 5-5 matematika órával biztosítjuk, melyből az egyik órát sávos rendszerben matematika tehetséggondozásra, alapozásra, vagy fizikai / kémiai számításokat is magában foglaló kiegészítésre használjuk. A 11. és a 12. évfolyamon magas óraszámú, emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba jelentkezhetnek matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak és idegen nyelvek iránt érdeklődők – egyéni preferencia szerint.

 

 • Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7 órától 16 óráig tart nyitva.
 • Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is).
 • Az iskolai sportlétesítmények: a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget ad a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a szakirányú sportolásra.
 • Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben, ahová nyáron két turnusban szervezünk tábort. A Mátra-táborunkban pedig faházas keretek között van lehetőség a nyári együttlétre.
 • Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten.
 • Síoktatással egybekötött sítáborokat (Ausztria, Franciaország, Szlovákia) szervezünk.
 • A gimnázium széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, spanyol, norvég, dán iskolákkal.