ÖKO-iskola

A Szent István Gimnázium ökoiskolai tevékenységének bemutatása

2021

 

Iskolánkban, a Szent István Gimnáziumban nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy diákjainkat környezettudatos életmódra neveljük. Többéves környezettudatos oktató, nevelő tevékenységünk eredményeként 2016-ban nyertük el az örökös ökoiskola címet. E rangos elismerés megerősített bennünket, hogy továbbvigyük és fejlesszük programjainkat és minél szélesebb körben terjesszük ki kapcsolatrendszerünket azon egyetemekkel, kutatóintézetekkel, szervezetekkel, amelyek diákjaink figyelmét, érdeklődését a környezeti problémák megoldása felé irányítják, és aktívan bekapcsolódhatnak ennek révén a kutatásokba középiskolai és egyetemi tanulmányaik során. Iskolánkban magas szintű képzést folytatunk a természettudományok terén, amelyet a tudományegyetemek is elismernek, így iskolánk elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, a Természettudomány Oktatásának Kiváló Iskolája címet, és a Semmelweis Egyetem partneriskolája lettünk.

A környezeti nevelés szinterei elsősorban a tanórák, szakkörök, versenyek, rendezvények és a szakmai táborok, kirándulások. E szerteágazó munkát foglaljuk össze a Zöld SzIG-et Ökoiskola keretében, és az egységes szemlélet megteremtésével szeretnénk növelni munkánk eredményességét, hatékonyságát.

Iskolánk épülete és környezete sok előnyt nyújt számunkra. A Városliget szomszédságában jelentős méretű udvarral rendelkezünk, amelynek közel negyede fás, füves, virágos zöldterület, fennmaradó részében pedig sportpályákat, tornapályát, kerékpártárolót alakítottunk ki. Az oktatás egy 100 éves szecessziós épületben zajlik.

Nevelési programunkban fontos szerepet kap az egészséges életmódra való nevelés. Rendszeresen szervezünk, illetve részt veszünk prevenciós programokon, sportrendezvényeken, egészségnapot tartunk. Iskolai sporttáboraink (sítábor, kenutábor, nomád nyári tábor), kerékpár- illetve túraszakkörünk nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében. Elsősegélyszakkört is működtetünk. Figyelemfelhívó előadásokat szervezünk a Semmelweis Egyetem diákjainak bevonásával a megelőzés fontosságának felismeréséért.

Helyi tanterveinknek szerves része a fenntarthatóság témaköre, különösen a természettudományos (kémia, biológia, földrajz, fizika) és nyelvi tárgyak esetében. Arra is törekszünk, hogy a diákok a tanórán megszerzett ismereteket később a mindennapi életükben is hasznosíthassák.

Iskolánkban minden évben projekt hét keretében olyan környezeti, társadalmi problémákat tárunk fel, amelyek segítik a diákok érzékenyítését, megoldáskeresését, és együttműködését. Az ökoprojektek során számos külső helyszínt keresünk fel: Odooproject szolárház (BME), Passzívház (Edutus Egyetem), Hulladékhasznosító Mű, Csepel Szennyvíztisztítótelep, Audi, Suzuki gyár, DUNAPACK, Paksi Atomerőmű, Dunai Finomító.

A diákság körében nagy sikernek örvend a hagyományosan ősszel és tavasszal szervezett biológia terepgyakorlatunk. A 9. 10. 11. évfolyamon tanuló diákok Tiszapüspökin megismerkedhetnek a vízparti táj értékeivel; kutatásokat végeznek, amiről a tábor végén, iskolai szinten is beszámolót tartanak. Tiszapüspökin működtetünk minden nyáron egy nomád tábort is közvetlenül a Tisza partján. Táboraink meghatározó élménnyel bírnak és minden résztvevő számára felértékelődik a természet megóvása. https://szigbp.hu/2019/10/07/tabor-tiszapuspokiben/

Iskolánkban több évtizedes hagyománya van a természettudományos és környezetvédelmi versenyeztetésnek és folyamatosan bíztatjuk diákjainkat ezen a területen pályázatok elkészítésére is. Kiemelt elismerésben részesülnek TDK és OTDK konferenciákon. Iskolánk saját szervezésű City tour csapatversenyén, élményszinten ismerhetik meg diákjaink Budapest jeles épületeit, tereit.

Rendszeresen csatlakozunk országos, illetve helyi környezetvédelmi programokhoz (Autómentes Nap, Föld Napja, Te Szedd, New Critical Mass). Projektmunkák keretében látogatjuk a Fővárosi Állatkertet és Füvészkertet, továbbá az intézmények rendezvényeire is szervezünk csoportokat.

Iskolánkban rendszeresen készítünk a diákokkal az egészségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi jeles napokra kiállításokat, egész napos programokat, továbbá a hazai és nemzetközi pályázatok alkotásait is bemutatjuk.

Az elmúlt években több diákcsoport is bekapcsolódott különféle nemzetközi projektekbe, versenyekbe (Asia-Europe Classroom-NET, WRO (World Robot Olympiad), Erasmus-, Comenius projekt), amelyek kontinenseken átívelő környezeti problémákra is felhívják a figyelmet. Emellett szoros együttműködés van testvériskoláinkkal, a Selye János Gimnáziummal (Révkomárom, Szlovákia), Tamási Áron Gimnázium (Székelyudvarhely, Románia), valamint a kerületi Herman Ottó Általános Iskolával. Találkozóinkon előtérbe kerül a hagyományok megismerése, egymás oktató, nevelő munkájának segítése a jó gyakorlatok révén. Diákjaink életre szóló élményt kapnak a közös programok és egymás megismerése révén.

Kialakításra került iskolánkban a teljes szelektív hulladékgyűjtés és a komposztáló. Iskolakertünket folyamatosan gondozzuk (virág- és faültetés). Kertünkbe odúkat és itatókat helyeztünk ki.

Hangsúlyt kap munkánk során a megelőzés, a tudatos hozzáállás megerősítése. Ennek a szemléletnek a kialakítása érdekében diákkört szerveztünk, amit most már a diákok öntevékenyen működtetnek. A ZölDök munkacsoport megalakulásával a diáknapokat és hétköznapokat is színesítik a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kertrendezés, tantermek, folyosó otthonosságának fejlesztése, szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, tájékoztatásának megszervezése, működtetése, energia őrjárat működtetése).

A közösségi szolgálat kialakításával még eredményesebben sikerül megszerveznünk rendezvényeinket és társadalmi szerepvállalásunkat a civil szervezetek segítése terén.

Szerteágazó programjainkat a Zöld Munkacsoport fogja össze, amelyet a szülők, a diákok, és a technikai dolgozók támogatásával működtetünk.