Az alapítványt 1990-ben a Szent István Gimnázium szülői testülete hozta létre, azzal a céllal, hogy a „gimnázium nevelési és oktatási céljait elősegítse és támogassa, és a nemzetközi kapcsolatait szélesítse” (Alapító Okirat).

Az alapítvány döntéshozó szerve az 5 fős Kuratórium, melynek vezetője a mindenkori igazgató. Tagjai még a nevelőtestület, a szülői közösség, a diákönkormányzat választott képviselője és az öregdiákok elnöke.

Az alapítvány legfőbb bevételi forrásai a szülők, öregdiákok, cégek támogatásai, a SZJA 1 %-a, jótékonysági estek, rendezvények bevétele. Éves szinten több millió forint (5-10 millió Ft-,) bevétel sorsáról a Kuratórium dönt az érintett képviselők javaslatai alapján évente kétszer (októberben és áprilisban).

A legfőbb kiadások az iskolai rendezvényekhez, ünnepségekhez, csereprogramokhoz, táborokhoz kapcsolódnak, de gyakran támogatja az alapítvány az eszköz- és bútorvásárlást, nyújt forrást fénymásolásra, ajándékkönyvekre, nevezési díjakra és diákösztöndíjra is.

Tisztelt Támogatóink!

A Szent István Gimnázium Alapítványa köszöni eddigi támogatásukat, mellyel nagyban hozzájárultak iskolai munkánk sikerességéhez.

Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával a továbbiakban is támogassák gimnáziumunkat! Felajánlásaikat a 19663777-1-42-es adószámra várjuk.

Köszönettel a Kuratórium tagjai és a gimnázium vezetősége

Alapítványi beszámoló a 2017-es évről

2017. évi beszámoló

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2017.09.30-án befolyt  4.313.825.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és  fejlesztésének támogatására fordította.

Alapítványi beszámoló a 2016-os évről

2016. évi beszámoló

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2016.09.20-án befolyt  4.772.315.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és  fejlesztésének támogatására fordította.

Közlemény az összeg felhasználásáról

Alapítványi beszámoló a 2015-ös évről

2015. évi beszámoló

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2015.09.17-án befolyt  4.710.817.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és  fejlesztésének támogatására fordította.

Közlemény az összeg felhasználásáról

Alapítványi beszámoló a 2014-es évről

2014. évi beszámoló

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával a Szent István Gimnázium Alapítvány működését támogatták. A 2014.10.03-án befolyt  3.398.338.- Ft összegű felajánlást a kuratórium az iskola céljainak és fejlesztésének támogatására fordította.

Alapítványi beszámoló a 2013-as évről

2013. évi beszámoló