Középiskolai felvételi jelentkezés iskolánkba a 2024/2025-ös tanévre

Iskolánkba három típusú osztályba lehet jelentkezni

●       Hatosztályos speciális matematika („a” jelű, 0001 kód) osztály

●       Hatosztályos természettudományos („b” jelű, 0002 kód) osztály

●       Négyosztályos általános képzésű, matematika emelt óraszámú („c” és „d” jelű, 0003 kód) osztályokba

Az osztály nevére kattintva további információkat nyerhetnek az osztályról és a felvételiről. A mindhárom osztályra érvényes információkat alább olvashatják.

A Szent István Gimnázium idén kezdte a 122. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bír – országos viszonylatban évek óta az ország 15 legjobb gimnáziuma között van. Állami fenntartású, zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és a kritikus gondolkodásra, valamint együttműködésre képes, kiegyensúlyozott diákok nevelése.

Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő, jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk.

Jelentkezés és felvétel az osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (26-45.§) és a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

0001 (hatévfolyamos speciális matematika „a” jelű osztály)

0002 (hatévfolyamos emelt szintű természettudományos „b” jelű osztály)

0003 (négyévfolyamos emelt matematika „c” és „d” jelű osztály)

 

A felvételi eljárás rendje

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Központi írásbelire jelentkezési határidő: 2023. november 30. (a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel.)

Az írásbelire történő jelentkezési lap kitölthető elektronikus úton (www.oktatas.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítással) vagy papír alapon, amit közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2024. február 21-ig kell jelentkezni.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20., 10.00

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2024. január 30., 14.00 (csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség, pl. betegség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2024. január 25-től az iskola honlapján, a dolgozat az iskolában tekinthető meg 2024. január 25-én 8-16 óra között, a javítással kapcsolatos észrevételek (kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén) pedig 2024. január 26-án 16 óráig nyújthatók be. Az egyéni értékelő lapok 2024. február 9-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezést elektronikusan kitöltve kérjük. A saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot pedig vagy postai úton vagy az iskola portáján kérjük leadni.
Leadási határidő: 2024. február 21.

Szóbeli meghallgatás időpontjai a 2024. március 4. és 20. közötti időtartamra esnek (a pontos dátumot később hozzuk nyilvánosságra a honlapon).

A szóbeli meghallgatásra javasoljuk elhozni az utolsó két évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2024. március 22-től tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2024. május 2-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát. Az iskolába beiratkozni sikeres felvételi esetén 2024. június 26-28. között lehet. Az iskolába nem nyerhet felvételt olyan diák, aki nem vett részt a felvételi eljárásban.

2023. november 14-15-16-án nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 20-tól megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 6-7. között várjuk.

Az érdeklődő szülők számára 2023. november 17-én 17.00-kor iskolánk igazgatója tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. Ugyanezen a napon a téjékoztató előtt és alatt iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon található meg.

A jelentkezési lapon az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni és hitelt érdemlően igazolni (osztályfőnök aláírása vagy fénymásolat készítése):

 • matematika,
 • történelem,
 • magyar irodalom és magyar nyelv átlaga,
 • egy természettudományos tárgy és
 • a tanult idegen nyelv

előző tanév évvégi és jelenlegi tanév félévi osztályzata.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása

 • a speciális matematika tagozat (0001) esetén (max. 400 pont):
Vizsgarész  Elérhető pontszám
Központi matematika feladatsor:  150 pont (írásbeli pontszám*3)
Központi anyanyelvi feladatsor:  100 pont (írásbeli pontszám*2)
Általános iskolai osztályzatok:  50 pont
Szóbeli meghallgatás:  100 pont

 

 • a természettudományos osztály (0002) esetén (max. 400 pont):
Vizsgarész  Elérhető pontszám
Központi matematika feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Központi anyanyelvi feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Általános iskolai osztályzatok:  50 pont
Szóbeli meghallgatás:  100 pont

 

 • a négyévfolyamos osztályok (0003) esetén (max. 400 pont):
Vizsgarész  Elérhető pontszám
Központi matematika feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Központi anyanyelvi feladatsor:  125 pont (írásbeli pontszám*2,5)
Általános iskolai osztályzatok:  50 pont
Szóbeli meghallgatás:  100 pont

 

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk játékos formában.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása.

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest, XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2023. október 20.

Lázár Tibor, intézményvezető

 

Igazgatói tájékoztató 2023.11.17

Felvételi tájékoztató

 

Hatosztályos speciális matematika és természettudományos osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felvételi tájékoztató

 

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és emelt szintű természettudományos) osztály működik, melyek szemléletükben és az egyes tárgyak óraszámaiban is eltérnek. Ugyanakkor bizonyos szempontokból hasonlítanak egymásra, mivel valamennyi osztályunkban jelen van a reál szemlélet a humán oldal értékeinek elismerése mellett. Igyekszünk a diákokra odafigyelni, tehetségüket, képességeiket továbbfejleszteni. Fontos számunkra, hogy a diákok az oktatás keretében megtalálják a lehetőséget arra, hogy mind a kreativitásuk, a kooperatív, kommunikációs, kulturális képességeik, komplex gondolkodásuk fejlődjön.

 

Hatévfolyamos osztályaink közül az „a” jelű speciális matematika tagozatos osztályban a hat év alatt végig emelt szinten, emelt óraszámban, speciális tanterv szerint, csoportbontásban tanulják a matematikát. A „b” jelű emelt szintű természettudományos osztályban a természettudományos tantárgyak közül a biológia, fizika és a kémia, valamint a matematika tantárgyakat tanulják a diákok emelt szinten, egy-egy évben emelt óraszámban, részleges csoportbontásban (az óratervet ld. a www.szigbp.hu honlapon).

 

Diákjaink csoportbontásban tanulják a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a nyelvtant, a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben az angol nyelvet heti négy órában tanulják, a 2. idegen nyelvet 9. évfolyamtól vezetjük be (heti 3-3 órában), a tanulók német, spanyol, francia és olasz nyelvek közül választhatnak egyéni igény és tanári kapacitás függvényében. Az angol és a német nyelvi csoportok esetében lehetőség van kezdő és haladó csoportban való tanulásra is (a diákok létszámától függően). A 11. és a 12. évfolyamon magas óraszámú, emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba jelentkezhetnek matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak és idegen nyelvek iránt érdeklődők – egyéni preferencia szerint.

 

 • Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7 órától 16 óráig tart nyitva.
 • Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is).
 • Az iskolai sportlétesítmények: a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget ad a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a szakirányú sportolásra.
 • Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben, ahová nyáron két turnusban szervezünk tábort. A Mátra-táborunkban pedig faházas keretek között van lehetőség a nyári együttlétre.
 • Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten.
 • Síoktatással egybekötött sítáborokat (Ausztria, Franciaország, Szlovákia) szervezünk.
 • A gimnázium széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, spanyol, norvég, dán iskolákkal.

Négyosztályos emelt matematika képzésű („c” és „d” jelű) osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felvételi tájékoztató

 

Képzési rendszerünkben két négyévfolyamos osztály működik, az első két évben emelt óraszámú matematika képzéssel, az utolsó két évben a diákok választása szerinti tantárgycsoportokból biztosított emelt szintű képzéssel. A felvételi eljárás során a két osztályt nem különítjük el egymástól, 68 diákot veszünk fel (0003-as kód). A négyévfolyamos képzésre felvett diákokat a második idegen nyelv választása szerint osztjuk be a „c”, illetve a „d” jelű osztályba. A felvett diákok a második idegen nyelvi választásukat az iskola felé jelzik, egy adott nyelvre történő túljelentkezés esetén a besorolás alapja a felvételi rangsorban elfoglalt helyezés. Az angol nyelv tanulása mindenki számára kötelező, második idegen nyelvként német, spanyol, francia és olasz nyelvek közül választhatnak egyéni igény és tanári kapacitás függvényében. (Az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben a matematika tudás megalapozását és elmélyítését emelt óraszámú, heti 5-5 matematika órával biztosítjuk, melyből az egyik órát sávos rendszerben matematika tehetséggondozásra, alapozásra, vagy fizikai / kémiai számításokat is magában foglaló kiegészítésre használjuk. A 11. és a 12. évfolyamon magas óraszámú, emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba jelentkezhetnek matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyak és idegen nyelvek iránt érdeklődők – egyéni preferencia szerint.

 

 • Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7 órától 16 óráig tart nyitva.
 • Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is).
 • Az iskolai sportlétesítmények: a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget ad a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a szakirányú sportolásra.
 • Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben, ahová nyáron két turnusban szervezünk tábort. A Mátra-táborunkban pedig faházas keretek között van lehetőség a nyári együttlétre.
 • Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten.
 • Síoktatással egybekötött sítáborokat (Ausztria, Franciaország, Szlovákia) szervezünk.
 • A gimnázium széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, spanyol, norvég, dán iskolákkal.