Hatosztályos speciális matematika és természettudományos osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felvételi tájékoztató 6 évfolyamos 2023

A Szent István Gimnázium idén kezdte a 121. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban az ország 10 legjobb gimnáziuma között), állami fenntartású zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben az angol nyelvet heti négy órában tanítjuk, a 2. idegen nyelvet 9. évfolyamtól vezetjük be (heti 3-3 órában), a tanulók a német, spanyol, francia és az olasz nyelvek közül választhatnak az egyéni igény és a tanári kapacitás függvényében. A 11. és a 12. évben magas óraszámú, emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból és idegen nyelvekből. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben, ahol nyáron sátortábort szervezünk két turnusban. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatással egybekötött sítábort szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, dán, svéd iskolákkal.

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és emelt szintű természettudományos) osztály működik.

Jelentkezés és felvétel

Hatévfolyamos osztályaink közül a „a” jelű speciális matematika tagozatos osztályban a hat év alatt végig emelt szinten, emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják a matematikát. A „b” jelű emelt szintű természettudományos osztályban a természettudományos tantárgyak közül a biológia, fizika és a kémia, valamint a matematika tantárgyakat tanulják a diákok egy-egy évben emelt szinten, részleges csoportbontásban (az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a hatévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 22/2022. (VII.29.) BM rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

0001 (hatévfolyamos speciális matematika tagozatos „a” jelű osztály)

0002 (hatévfolyamos emelt szintű természettudományos „b” jelű osztály)

A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2022. december 2.

Az írásbelire történő jelentkezési lap kitölthető elektronikus úton (www.oktatas.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítással) vagy papír alapon, amit közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2023. február 22-ig kell jelentkezni.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 31., 14.00 óra

(csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2023. január 31-től az iskola honlapján, a dolgozat az iskolában tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2023. február 9-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezést elektronikusan kitöltve kérjük. A saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot pedig vagy postai úton vagy az iskola portáján kérjük leadni.
Leadási határidő: 2023. február 22.

Szóbeli meghallgatás időpontjai a 2023. február 27. – március 14. közötti időtartamra esnek.
(A tényleges időpontok a gimnázium honlapján lesznek megtekinthetők.)

A szóbeli meghallgatásra javasoljuk elhozni az 5-6. évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2023. március 17-től tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2023. április 28-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát.

2022. november 15-16-17-én nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 28-tól megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 5-7-ig várjuk.

Az érdeklődő szülők számára 2022. október 21-én 17.00 órakor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2022. október 21-én iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

A jelentkezési lapon az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni és lehetőség szerint hitelt érdemlően igazolni (osztályfőnök aláírása vagy fénymásolat készítése).

Általános iskolai osztályzatok: matematika, történelem, magyar irodalom, magyar nyelv, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 5. év végi és 6. félévi osztályzata.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása a speciális matematika tagozat (0001) esetén (max. 400 pont):

Központi matematika feladatsor:                    elérhető 144 pont (50 pont*2,4*1,2)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      elérhető 96 pont (50 pont*2,4*0,8)

Általános iskolai osztályzatok:                         elérhető 60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          elérhető 100 pont

A felvételi pontszám számítása a természettudományos osztály (002) esetén (max. 400 pont):

Központi matematika feladatsor:                    elérhető 120 pont (50 pont*2,4)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      elérhető 120 pont (50 pont*2,4)

Általános iskolai osztályzatok:                         elérhető 60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          elérhető 100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk játékos formában.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása.

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest, XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

Budapest, 2022. szeptember 26.

Lázár Tibor, intézményvezető s.k.

Négyévfolyamos általános képzésű („c” és „d” jelű) osztályokba

A tájékoztató letölthető formában: Felvételi tájékoztató 4 évfolyamos 2023

 

A Szent István Gimnázium idén kezdte a 121. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban az ország 10 legjobb gimnáziuma között), állami fenntartású, zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben emelt szintű matematikaoktatást biztosítunk heti 5-5 órával, az utolsó két évben pedig magas óraszámú, emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból és idegen nyelvekből. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben, ahol nyáron sátortábort szervezünk két turnusban. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatással egybekötött sítábort szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, dán, svéd iskolákkal.

Képzési rendszerünkben a két hatévfolyamos (speciális matematika és természettudományos tagozat) osztály mellett két négyévfolyamos osztály működik, az első két évben emelt szintű matematika képzéssel, az utolsó két évben a diákok választása szerinti tantárgycsoportokból biztosított emelt szintű képzéssel. A felvételi eljárás során a két osztályt nem különítjük el egymástól, 68 diákot veszünk fel (0003-as kód). A négyévfolyamos képzésre felvett diákokat a második idegen nyelv választása szerint osztjuk be a „c”, illetve a „d” jelű osztályba. A felvett diákok a második idegen nyelvi választásukat az iskola felé jelzik, egy adott nyelvre történő túljelentkezés esetén a besorolás alapja a felvételi rangsorban elfoglalt helyezés. (Az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a négyévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 22/2022. (VII.29.) BM rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

 

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

A négyévfolyamos képzés kódszáma:  (a „c” és „d” jelű  osztály) 0003

 

 A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2022. december 2.

Az írásbelire történő jelentkezési lap kitölthető elektronikus úton (www.oktatas.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítással) vagy papír alapon, amit közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2023. február 22-ig kell jelentkezni.)

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 31., 14.00 óra

(csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

 

Az írásbeli eredménye 2023. január 31-től az iskola honlapján, a dolgozat az iskolában tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2023. február 9-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezést elektronikusan kitöltve kérjük. A saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot pedig vagy postai úton vagy az iskola portáján kérjük leadni.
Leadási határidő: 2023. február 22.

Szóbeli meghallgatás időpontjai a 2023. február 27. – március 14. közötti időtartamra esnek.
(A tényleges időpontok a gimnázium honlapján lesznek megtekinthetők.)

A szóbeli meghallgatásra javasoljuk elhozni a 7-8. évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2023. március 17-től tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2023. április 28-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát.

2022. november 15-16-17-én nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 28-tól megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 5-7-ig várjuk.

Az érdeklődő szülők számára 2022. október 21-én 17.00 órakor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2022. október 21-én iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

A jelentkezési lapon az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni és lehetőség szerint hitelt érdemlően igazolni (osztályfőnök aláírása vagy fénymásolat készítése).

Általános iskolai osztályzatok: matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi osztályzata alkotja a pontszámokat.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása a négyévfolyamos osztályok (003) esetén (max. 400 pont):

Központi matematika feladatsor:                    elérhető 120 pont (50 pont*2,4)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      elérhető 120 pont (50 pont*2,4)

Általános iskolai osztályzatok:                         elérhető 60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          elérhető 100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk játékos formában.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása.

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest, XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2022. szeptember 26.

Lázár Tibor

intézményvezető s.k.