Tehetséggondozás

A tehetséggondozás Szig-ete, a Szent István Gimnázium

Tehetséggondozás:

Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tehetséggondozó műhely legyen:

 • Segítjük diákjainkat abban, hogy a képességeikhez mérten maximális teljesítményt nyújthassanak.
 • Ösztönözzük őket arra, hogy gondolkodó, alkotó emberekké váljanak
 • Teret biztosítunk a kreativitás kibontakoztatása érdekében.
 • Felkeltjük diákjainkban az igényt a tartalmas és igényes szórakozás (művészetek, zene, irodalom) iránt.

Hatóköre: Zugló és Észak-Pest régiója, Pest megye, Budapest agglomerációja általános iskolái és középiskolái.

Együttműködési lehetőségek:

 • meghirdetett tehetséggondozó szakköreinkre várjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos 7. és 8. osztályos diákokat.
 • A tehetséggondozást hivatásuknak érző kollégákkal együttműködve módszertani önképző köröket, tapasztalatcseréket szervezünk mint zuglói tehetségpont – a könyvtárunk állománya, köztük számos védett, muzeális darab
 • különösen alkalmas elmélyült tanulmányok, kutatások végzésére, s pedagógusaink szakszerű segítséget tudnak adni az érdeklődő diákoknak.
 • Szakmai kapcsolataink révén együttműködünk a MATEH, a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, a HUNRA, Magyar Olvasástársasággal, az ELTE Természettudományi Karával és Pedagógiai-Pszichológiai Intézetével, a Pázmány Péter Tudományegyetemmel

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

Elsősorban a középiskolánk profiljába vágó tehetségterületen tervezzük tevékenykedni.

Ezek: természettudományos – ezen belül fizika, biológia-kémia -, humán, nyelvi – angol, német-, valamint matematika területén kívánjuk segíteni a tehetség kibontakoztatást. Első évben a 7. és 8. osztályos szakköröket tervezzük beindítani, és könyvtárhasználati foglalkozást szervezni az érintetteknek.

A szakkörök tematikájában központi szerepe van a tehetség felmérésének, felismerésének, a motiváció erősítésének, az esetleges kulturális hátrány csökkentésének és annak a területnek a fejlesztése, amelyben az egyes résztvevő diákok különös tehetséget mutatnak. Több tanár kollégánk végzett el szakvizsga keretében tehetségpedagógiai kurzust. Az iskola biztosítja a Tehetségpont infrastrukturális hátterét. A foglalkozásokat megtervező, szervező és megvalósító kollégák anyagi megbecsülésének fedezetét az iskola egyéb bevételeiből tudtuk és tudjuk biztosítani

Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

“A tehetség kétharmad részben szorgalom.” (Goethe) A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség személyiségfejlesztési folyamatba illeszkedő, ugyanakkor differenciált és hatványozott kibontása. A gimnázium profilja jelzi az előzetes motiváltság szerinti választást, és eszerint az egyes tagozatok elsősorban jelölt irányuknak megfelelően nyújtanak lehetőséget elmélyültebb stúdiumokra.

Színterei:

Tehetséggondozó tanfolyamok: A gimnázium tehetséggondozó tanfolyamokat hirdet matematikából és magyar nyelv és irodalomból, melynek keretében szakavatott tanári felmérés lehetséges, másrészt a kívánt minőségről, szakirányú követelményről is tájékoztatja a szülőket és a tanulókat.

Ezzel lehetővé teszi:

 • a tudatosabb választást
 • megkönnyíti a beilleszkedést
 • tudatosítja a felzárkózás szükségességét
 • ismertség, otthonosság érzetét adja
 • kiválasztó és segítő figyelmet ad a középiskola kezdésekor
 • növeli a magabiztosságot és a teljesítményt

Iskolánk mint Zuglói Tehetségpont dr. Herskovits Mária meghívásával a kerületi fiatal pszichológusok továbbképzése során kapcsolódik be a Tehetséggondozó Hálózat tevékenységébe. A Tehetségnapok rendezvényein dr. Polonkai Mária a természettudományos tehetséggondozás, és dr. Balogh László előadásaival biztosítja tantestületünk és a kerületi tanárok továbbképzését Dr. Gordon Győri János az Olvasástársaság elnöke, tehetségkutató irányításával kutatási tevékenység az olvasáskutatás köréből, országos olvasási verseny 7-8 évfolyam számára. Az országos hatókörű versenyek: Rácz János matematikai verseny. Határon túl nyúló versenyek: matematika határok nélkül, Olvasd a világot! Komplex műveltségi olvasási, könyvtárhasználati és szövegalkotási verseny.

Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

A 7. és 8. osztályos szakkörök eredményességét elsősorban azon tudjuk lemérni, hogy a diákok közül hányan tanulnak tovább tehetséggondozó iskolákban. A középiskolások körében végzett tehetséggondozó tevékenységünk hatékonyságának mérésére alkalmas eszköz a végzett diákjain utókövetése.

A fentieken kívül a tehetséggondozás eredményességére utalnak azok a produktumok – tanulmányok, művészeti alkotások, stb. -, amelyeket a tehetséges diákok hoznak létre a tanulmányaik részeként.

Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

A programokban részt vevő tanulók, hallgatók, pedagógusok munkájának segítő követésével, elégedettségi felmérések, visszajelentő kérdőívek és egyéb, a keretében is működő formák alkalmazásával végezzük a minőségbiztosítást. A programok bővítését, fejlesztését igényfelmérés, belső konzultációk, az erőforrások számbavétele fogja megelőzni, hogy valamennyi résztvevő számára hatékony és sikeres legyen a tevékenységünk.

Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és “civil jelleg” legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

Legfontosabbnak az egyéni odafigyelést tartjuk, tehát minden érintett diákkal külön is foglalkozunk, egyénileg mérjük fel a tehetségét, irányultságát, motivációját. Másik fontos jellemző, hogy az ebben résztvevő pedagógusok önkéntes alapon, elhivatottságból vállalták e feladatot. Ezért itt még jellemzőbb a szoros tanár-diák kapcsolat.