Sportági kérelem a délutáni testnevelésről való felmentésre

Tisztelt Szülők, Diákok!

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb két óra


a/ az iskolai sportkörben való sportolással vagy


b/ versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel vagy


c/ egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.


A felmentéshez szükséges egységes nyomtatvány letölthető, nyomtatható az alábbi linkre kattintva:

https://docs.google.com/document/d/1hqFAa1V8tmKA3P2KEDvRJqfMyAi0glLXJS9J1apKWW0/edit#

 

A kérelmeket legkésőbb 2020. szeptember  11-ig a testnevelő tanároknál kérjük leadni!

A kérelemmel nem rendelkező tanulóknak a délutáni testnevelés heti 2 órában kötelező egy szabadon választott napon (hétfő-kedd-szerda-csütörtök), melyre az első tanítási héten a testnevelés órákon kell bejelentkezni.