Tájékoztató a bejövő osztályok diákjainak tankönyv rendeléséről

Tájékoztató a bejövő osztályok diákjainak tankönyv rendeléséről 2021-22. 


 

Gratulálunk a sikeres felvételi vizsgákhoz!

Kérjük a tisztelt szülőket, diákokat, a tankönyvrendelési űrlapot 2021. május 30. vasárnapig töltsék ki és küldjék el !

Leendő osztályuk Google-űrlapját az osztály neve alatti linken tudják megnyitni. Töltsék ki az adatokat, pipálják ki a kért tankönyveket, majd a Küldés-re kattintva juttassák vissza rendelésüket!

Elküldött rendelésükről a rendszer automatikus másolatot küld az űrlapelején megadott címre.

A személyes adatok a Kello nyilvántartásához szükségesek, azok nélkül nem lehet regisztrálni a diákot, ezért kötelező a kitöltésük. Az e-mail címek megadása a hatékonyabb kapcsolattartás érdekében szükséges.

Kérjük, csak az adott diák számára valóban szükséges könyveket rendeljék meg. (egyféle 2. idegen nyelv tankönyv+munkafüzet, mi az, ami már megvan?, )

Bizonytalanság esetén érdeklődjenek leendő osztályfőnöküknél vagy a tankönyvfelelősnél!

Angol nyelv (bejövő új diákok esetén)

– A megírandó szintfelmérők javítása után sorolják be az angoltanárok a 4 csoport valamelyikébe a diákokat > a csoport szintjéhez rendelik hozzá a tankönyvet. Ez jelen helyzetben csak 2021. szeptemberében fog megtörténni, s az ő angol könyveiket a pótrendeléssel biztosítjuk majd.

7.A

https://forms.gle/RpKzXPeS7qnEbD5u8

7.B

https://forms.gle/cG7axovwdHYKRV7r8

9.C

https://forms.gle/9pDqN9FCzkwwjxGfA

9.D

https://forms.gle/tMnxJt2VZXCpxjCc7

Ingyenesség

A térítésmentes tankönyvellátás a 2021/2022-es tanévben kiterjed a köznevelési intézmények 1-16. évfolyamára > azaz a következő tanévben 7-8-9-10-11-12. évfolyamainkra járók alanyi jogon térítésmentesen kapják tankönyveiket, azt az állam biztosítja. Vagyis minden diákunk térítésmentes.

Ennek módosítására az iskolának nincs lehetősége, azaz az érintettek az iskolán keresztül nem tudják megvásárolni a könyveket még akkor sem, ha meg szeretnék tartani.

 (Ilyen igény esetén egyéni beszerzést javaslunk. A tankönyvek megvásárlását intézhetik a

KELLO webshop-ján keresztül (webshop.kello.hu), vagy a Kódex Könyváruházban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).

– A rendelet előírása: az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása – az ingyenes tankönyvhöz való hozzájutást a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden ingyenességre jogosult tanuló részére.

Az állam ehhez évfolyamonként meghatározott normatív összeget biztosít, ami nem mindig fedezi egy osztály tankönyvcsomagját.

(7.évf.- 15 ezer Ft, 8.10.11.12.évf-12 ezer Ft, 9.évf.- 20 ezer Ft)

Ebből következik, hogy az ingyenességre jogosultak új és használt tankönyveket vegyesen kapnak.

Az ingyenesek könyvei az iskola tulajdonát képezik. Azokat a tanulmányok befejeztével vissza kell adni használható állapotban. Nem szedjük be mindet év végén, csak amikor az adott tárgy tanulása véget ér, vagy a tankönyv befejeztével az a további tanulmányokhoz már nem szükséges, legkésőbb az érettségi idején.

Az elveszett vagy megrongált tankönyveket használóik kötelesek pótolni.

Kivételt képeznek a munkafüzetek és a nyelvkönyvek, melyeket nem kell visszaszolgáltatni.

Tankönyvosztás 2021.09.01-én, az 1.tanítási napon osztályonként külön beosztás szerint

Pótrendelés

  • augusztus 25-szeptember 10.

Hermesz Zoltán tankönyvfelelős

Elérhetőségem:  68hetyi@gmail.com

Tel: 06-30-578-4049