Koronavírus miatti intézkedések

Tisztelt Szülők! Diákok!

„Intézkedési terv, a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” alapján

  1. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
  • az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatjuk a szülőket, hogy gyermeküket csak egészségesen, tünetmentesen engedhetik el az iskolába (felelős: osztályfőnökök)
  • az iskolai bejáratnál elhelyezett hőkamera esetleges jelzésekor a diákot elkülönítjük, kivizsgáljuk és a szülőt értesítjük, ha indokolt (felelős: az osztályfőnök)
  • a bejáratnál minden diák számára lehetőséget biztosítunk a kézfertőtlenítésre az ott felszerelt, vagy oda kirakott fertőtlenítő szerekkel (felelős: ügyeletes tanárok)
  • a közösségi terekben (folyosók, mosdók, büfé,..) és az osztálytermekben a maszk viselését javasoljuk, de a maszk használatára nem kötelezzük
  • minden osztályterem előtt lesz lehetőség a kéz fertőtlenítésére (felelős: gazdasági koordinátor)
  • a mosdókban a kézmosást szappanos meleg vízzel, majd a papírtörlővel történő kéztörlést erősen javasoljuk (felelős: ügyeletes tanárok)
  • a termeket rendszeresen szellőztetjük (felelős: szaktanárok)
  • az iskolai nagy rendezvényeket (tanévnyitó, gólyabál, szalagavató, ballagás) a rendezvényekre vonatkozó központi szabályozás szerint tartjuk (felelős a vezetőség)
  • külföldi osztálykirándulás szervezése, csereprogram lebonyolítása nem javasolt, de ha mégis elutazik egy csoport/osztály, akkor az adott ország járványügyi szabályait kell betartani (felelős: vezetőség)
  • szülői értekezletek külön beosztás alapján a járványügyi szabályok betartásával történnek (felelős: vezetőség)
  1. egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
  • az osztályfőnökök alapos tájékoztatást adnak diákjaiknak a személyi higiéné alapvető szabályairól (köhögés, tüsszentés, kézmosás, fertőtlenítés, …)
  • az előbbi fejezetekben felsorolt módon történik a beléptetés, fertőtlenítés, maszkhasználat, teremhasználat, takarítás, …
  1. Étkeztetés
  • külön beosztás szerint történik az ebédeltetés ügyeletes diákok és tanárok ellenőrzése mellett (távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés) 12.15-12.35: 7-8. évfolyam, 13.20-13.40: 11-12. évfolyam, 14.25- 9-10. évfolyam
  • az érintett diákokat a tanítási óra befejezése előtt 5 perccel a szaktanárok kiengedhetik
  • a büfében a távolságtartás és maszkviselés javasolt
  1. Hiányzás
  • intézményvezetői hatáskör, hogy indokolt esetben (pl. a vírusveszély szempontjából veszélyeztetett tanuló) hiányzása igazoltnak tekinthető-e, az igazolás maximum 2 hétre terjedhet ki
  • indokolt esetben igazgatói engedéllyel hiányzó diák mulasztott óráinak száma (akár igazolt, akár igazolatlan) ha eléri a 250-et, osztályozó vizsgával haladhat tovább
  • indokolt esetben az OH-tól egyéni munkarendet kérhet a szülő gyermeke számára, ekkor a tanuló osztályozó vizsgával haladhat tovább
  • a hatósági karanténba kerülő tanuló hiányzása igazolt hiányzás

   

  1. Teendő beteg személy esetén
  • amennyiben diáknál, dolgozónál a fertőzés jeleit látjuk (láz, nátha jellegű tünetek, hasmenés, …) a szaktanár (vagy kolléga) azonnal egy kijelölt karantén helyiségbe kíséri (maszk, távolságtartás), jelzi az intézmény vezetőjének, helyetteseinek. A vezetőség jelzi az iskolai orvosnak, szülőnek, akik ezt követően a háziorvos utasításának megfelelően járnak el.
  • Pozitív teszt esetében az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, Fővárosi Kormányhivatal – járványügyi vizsgálatot végez az adott osztály, csoport esetében. Ezt az Intézmény vezetője jelzi a fenntartó felé, majd az EMMI és az Operatív Törzs dönt az esetleges digitális munkarend elrendeléséről.

    Budapest, 2021. augusztus 31.

     

    Lázár Tibor

    intézményvezető