Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk az istvános közösség tagjaival, hogy Moró Károly, Karcsi bácsi, iskolánk egykori matematikatanára, 2023. szeptember 19-én, életének 91. évében elhunyt.

A tanár urat az egyetemi tanárszak elvégzése után egy vidéki általános iskolába rendelték, ahol öt évig dolgozott. Ezt követően először 1961-től 1974-ig tevékenykedett gimnáziumunkban matematikatanárként. 25 év elteltével, 1999-ben tért vissza iskolánkba, ahol 2011-ig dolgozott, már nyugdíjasként. A közbeeső időszak alatt az Apáczai Csere János Gimnázium vezetőtanára volt, majd tanított a Teleki Blanka Gimnáziumban. 1963-ban Rácz János tanár úr mellett aktívan kivette részét az istvános speciális matematika tagozat bevezetéséből.

A tanár úr személyében a gimnázium tanári kara és diáksága azt a klasszikus értelemben vett matematikatanárt tisztelhette, aki hivatását a legmagasabb szinten műveli, tantárgyának kiváló tudója és átadója. Az általa tartott tanórák élményszámba mentek, még 78 évesen is fiatalos lendülettel vezette a diákjait a matematika tudományának világába. Módszertani palettája széleskörű volt, óráin mindig rend és fegyelem uralkodott. Olyan tanárszemélyiség volt, aki hivatását mély alázattal élte meg, s ezáltal példaképül szolgált tanárkollégái számára. Nagy gondot fordított a tanárutánpótlás-képzésre, vezetőtanári munkáját gimnáziumunkban is folytatta. Jelenleg is dolgozik iskolánkban olyan matematikatanár, aki az ő vezetése alatt készült fel a tanári pályára.

Diákjai – közülük sok az OKTV-n előkelő helyezett – az érettségi vizsgán rendre nagyon jó eredményt értek el, majd a felsőoktatási intézmények elvégzése után kitűnő szakemberekké váltak. A tanár úr hosszú pályafutása alatt diákok százait oktatta a matematika szépségeire, s nevelte az életre példát, erőt, tartást és szeretetet sugározva. Ezek mellett Karcsi bácsi igazi úriember is volt, akinek egész lénye mintául szolgált a környezete számára.

Őszinte részvétünk családjának és hozzátartozóinak.

Istvános közösségünk emlékezete örökre megőrzi a tanár úr sugárzó lényét.

 

Fénykép: Fogel László