Projektösszefoglaló

Projektösszefoglaló magyarul

Mobilitási projektünk célja az intézményünk minőségfejlesztése, melyet három fő szükségletünkre alapozva kívántunk megvalósítani: – a kollégák idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szükséges ahhoz, hogy nagyobb létszámban kapcsolódhassanak be nemzetközi partnerségekbe és projektekbe;- másrészt a jövő kihívásaihoz igazodva a digitális kompetenciával rendelkező kollégák körét kívántuk bővíteni; – harmadrészt a módszertani megújulás nemcsak egyéni, hanem intézményi szintű szükséglet. Mindezen célok az Európai Unió kiemelt prioritásaihoz is kapcsolódnak: a nemzetköziesítés, vállalkozó szellem, kompetenciafejlesztés (digitális, nyelvi, interkulturális kompetencia). A mobilitások következtében jelentős minőségfejlődés valósult meg az intézményen belül és a disszeminációnak köszönhetően tágabb körben is, melynek legfőbb nyertese iskolánk diáksága, akik között ott vannak már a jövő kutatói, feltalálói, tehát minden túlzás nélkül a jövő generációk jobb teljesítményét alapoztuk meg ezáltal. Épp ezért különösen lényegesnek tartottuk, hogy olyan továbbképzéseket válasszunk, amelyek a nyelvi kompetenciafejlesztés mellett modernizációs törekvéseinket is szolgálják, tehát nyelvi tanfolyamra 8, IKT eszközhasználati-szakmódszertani tanfolyamra 3, nyelvi-kulturális-módszertani tanfolyamra 8, job-shadowing tevékenységre 1 kolléga pályázott. Ezen kívül még egy mobilitás a „képzők képzője” tanfolyamra, egy másik az interkulturális nevelés elsajátítására irányult. Fontos számunkra a módszertani megújulás, az állandó fejlődés, az élethosszig tartó tanulás. A projektnek köszönhetően nőtt a részt vevő kollégák együttműködési hajlandósága és vállalkozó kedve, ezáltal motiváltabbak lettek a folyamatos innovációra, és mindez hozzájárult az iskolai tehetséggondozás sikerességéhez is. A mobilitások másik hozadéka a tanári attitűd változása, az interkulturális érzékenység.