Felvételi

Jelentkezéssel kapcsolatos friss információk:

Bővebben

 

A 2018. 11. 16-án elhangzott igazgatói tájékoztató anyaga:

Felvételi tájékoztató 2018_11_16

Hatosztályos speciális matematika és természettudományos osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felveteli tajekoztato 6evf

A Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium idén kezdte a 117. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban 2., 3. hely), állami fenntartású zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben az angol nyelvet heti négy órában tanítjuk, a 2. idegen nyelvet 9. évfolyamtól vezetjük be (heti 3-3 órában), a tanulók a német, spanyol, francia és az olasz nyelvek közül választhatnak az egyéni igény és a tanári kapacitás függvényében. A 11. és a 12. évben emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, fizika, kémia, biológia és informatika tantárgyakból. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben ahol nyáron sátortábort szervezünk két turnusban. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatást szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, spanyol, török, holland, szingapúri, indiai, maláj iskolákkal.

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és természettudományos tagozat) osztály működik.

Jelentkezés és felvétel

Hatévfolyamos osztályaink közül a „a” jelű speciális matematika tagozatos osztályban a hat év alatt végig emelt szinten, emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják a matematikát. A „b” jelű természettudományos tagozatos osztályban a természettudományos tantárgyak közül a biológia, fizika és a kémia tantárgyakat tanulják a diákok egy-egy évben magasabb óraszámban, részleges csoportbontásban (az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a hatévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

0001 (hatévfolyamos speciális matematika tagozat „a” jelű osztály)

0002 (hatévfolyamos természettudományos tagozat „b” jelű osztály)

A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2018. december 7.

Az írásbelire történő jelentkezési lapot közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2019. február 18-ig kell jelentkezni.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 24., 14.00 óra

(csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2019. január 24-től az iskola honlapján tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2019. február 4-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezési lapok leadási határideje 2019. február 18.

 Szóbeli meghallgatás időpontja: 2019. február 21 – március 14.

(külön beosztás szerint, amely a gimnázium honlapján lesz megtekinthető)

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az ellenőrző könyvet és egy saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot, valamint az 5-6. évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2019. március 18-tól tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2019. április 30-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát.

Az érdeklődő szülők számára 2018. október 12-én és november 16-án 17.30 órakor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2018. október 12-én iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

2018. november 14-16-án nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 26-tól megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 5 – 9-ig várjuk.

A jelentkezési lapon a megjelölt tagozatnak megfelelően az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni és lehetőség szerint hitelt érdemlően igazolni (osztályfőnök aláírása vagy fénymásolat készítése).

Általános iskolai osztályzatok: Matematika, történelem, magyar irodalom, magyar nyelv, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 5. év végi és 6. félévi osztályzata.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása a speciális matematika tagozat (001) esetén:

Központi matematika feladatsor:                    144 pont (50 pont*2,4*1,2)

Központi anyanyelvi feladatsor:                        96 pont (50 pont*2,4*0,8)

Általános iskolai osztályzatok:                           60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          100 pont

A felvételi pontszám számítása a természettudományos osztály (002) esetén:

Központi matematika feladatsor:                    120 pont (50 pont*2,4)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      120 pont (50 pont*2,4)

Általános iskolai osztályzatok:                           60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása.

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest, XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2018. október 5.

Lázár Tibor

intézményvezető s.k.

Négyévfolyamos általános képzésű („c” és „d” jelű) osztályokba

A tájékoztató letölthető formában: Felveteli tajekoztato 4oszt

A Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium idén kezdte a 117. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban 2., 3. hely), állami fenntartású, zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben mindkét idegen nyelvet heti négy órában tanítjuk.  A 11. és a 12. évben emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, fizika, kémia, biológia és informatika tantárgyakból. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben ahol nyáron sátortábort szervezünk két turnusban. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatást szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, spanyol, török, holland, szingapúri, indiai, maláj iskolákkal.

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és természettudományos tagozat) és két négyévfolyamos általános képzésű osztály működik. A két négyévfolyamos osztály esetében emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát. Az utolsó évben az emelt szintű érettségire való felkészítéshez az alapórákon kívül 3-3 órában biztosítunk képzést. A „c” jelű osztályban (003-as kód) a fizika tantárgy 12. évfolyamon is szerepel, az „d” jelű osztályban (004-es kód) esetében a fizika tantárgy helyett a magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tantárgyakat tanítjuk magasabb óraszámban (az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a négyévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

a „c” jelű  osztály kódszáma: 0003

 a „d” jelű osztály kódszáma: 0004

A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2018. december 7.

Az írásbelire történő jelentkezési lapot közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2019. február 18-ig kell jelentkezni.)

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 24., 14.00 óra

(csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2019. január 24-től az iskola honlapján tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2019. február 4-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezési lapok leadási határideje: 2019. február 18.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2019. február 21 – március 14.

(külön beosztás szerint, mely a gimnázium honlapján tekinthető meg).

A szóbeli vizsgára hozni kell az ellenőrző könyvet és egy saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot, valamint a 7-8. évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, az írásbelin elért eredmény, a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2019. március 18-tól tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2019. április 30-ig értesítjük az általános iskolát és a jelentkezőt.

Az érdeklődő szülők számára 2018. október 12-én és november 16-án 17.30 órakor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2018. október 12-én iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

2018. november 14-16-án nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 26-tól megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 5 – 9-ig várjuk.

A jelentkezési lapon a megjelölt tagozatnak megfelelően az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni.

Általános iskolai osztályzatok: Matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi osztályzata alkotja a pontszámokat.

 

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

 

A felvételi pontszám számítása a négyévfolyamos osztály (003, 004) esetén:

Központi matematika feladatsor:                    120 pont (50 pont*2,4)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      120 pont (50 pont*2,4)

Általános iskolai osztályzatok:                           60 pont

Szóbeli meghallgatás:                                         100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása:

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2018. október 5.

Lázár Tibor

intézményvezető s.k.