Felvételi

Jelentkezéssel kapcsolatos friss információk:

A 2019. november 15-én elhangzott tájékoztató anyaga itt olvasható

 

 

Hatosztályos speciális matematika és természettudományos osztályok

A tájékoztató letölthető formában: Felveteli_tajekoztato_6_evf

A Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium idén kezdte a 118. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban 2., 3. hely), állami fenntartású zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben az angol nyelvet heti négy órában tanítjuk, a 2. idegen nyelvet 9. évfolyamtól vezetjük be (heti 3-3 órában), a tanulók a német, spanyol, francia és az olasz nyelvek közül választhatnak az egyéni igény és a tanári kapacitás függvényében. A 11. és a 12. évben emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, német, olasz, francia, spanyol, fizika, kémia, biológia és informatika tantárgyakból. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Nyáron sátortábort szervezünk két turnusban Tiszapüspökiben, a gimnázium táborhelyén. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatást szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, svéd, dán, orosz iskolákkal.

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és természettudományos tagozat) osztály működik.

Hatévfolyamos osztályaink közül a speciális matematika tagozatos osztályban a hat év alatt végig emelt szinten, emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják a matematikát. A természettudományos tagozatos osztályban a természettudományos tantárgyak közül a biológia, fizika és a kémia tantárgyakat tanulják a diákok egy-egy évben magasabb óraszámban, részleges csoportbontásban (az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a hatévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

0001 (hatévfolyamos speciális matematika tagozat)

0002 (hatévfolyamos természettudományos tagozat)

A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2019. december 6.

Az írásbelire történő jelentkezési lapot közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2020. február 19-ig kell jelentkezni.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23., 14.00 óra

(pótló írásbeli vizsgára csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2020. január 23-tól az iskola honlapján tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2020. február 4-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

 

 

A gimnáziumi jelentkezési lapok leadási határideje 2020. február 19.

(A jelentkezési lappal együtt a jelentkező nevére és címére megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot is hozni kell)

Iskolánkban a szóbeli meghallgatás tervezett időpontja: 2020. március 2 – március 10.

(külön beosztás szerint, amely a gimnázium honlapján lesz megtekinthető)

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az elektronikus napló első féléves eredményeket tartalmazó kivonatát, valamint az 5-6. évfolyamon elért versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2020. március 16-tól tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2020. április 30-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát.

Az érdeklődő szülők számára 2019. október 11-én és november 15-én 17.00 órakor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2019. október 11-én iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

2019. november 13-15-én nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 25-től megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 4 – 8-ig várjuk.

A jelentkezési lapon a megjelölt tagozatnak megfelelően az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni és lehetőség szerint hitelt érdemlően igazolni (osztályfőnök aláírása vagy fénymásolat készítése).

Általános iskolai osztályzatok: Matematika, történelem, magyar irodalom, magyar nyelv, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 5. év végi és 6. félévi osztályzata.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása a speciális matematika tagozat (0001) esetén:

Központi matematika feladatsor:                    144 pont (50 pont*2,4*1,2)

Központi anyanyelvi feladatsor:                        96 pont (50 pont*2,4*0,8)

Általános iskolai osztályzatok:                           60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          100 pont

A felvételi pontszám számítása a természettudományos osztály (0002) esetén:

Központi matematika feladatsor:                    120 pont (50 pont*2,4)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      120 pont (50 pont*2,4)

Általános iskolai osztályzatok:                           60 pont

Szóbeli meghallgatás                                          100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása.

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest, XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2019. október 5.

 

Lázár Tibor

intézményvezető s.k.

Négyévfolyamos általános képzésű („c” és „d” jelű) osztályokba

A tájékoztató letölthető formában: Felveteli_tajekoztato_4_oszt

A Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium idén kezdte a 118. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban 2., 3. hely), állami fenntartású, zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben mindkét idegen nyelvet heti négy órában tanítjuk.  A 11. és a 12. évben emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, német, olasz, francia, spanyol, fizika, kémia, biológia és informatika tantárgyakból. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, labdarúgás, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Nyáron sátortábort szervezünk két turnusban Tiszapüspökiben, a gimnázium táborhelyén. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatást szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, svéd, dán, orosz iskolákkal.

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és természettudományos tagozat) és két négyévfolyamos általános képzésű osztály működik. A két négyévfolyamos osztály esetében emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát. A 2. idegen nyelvet a tanulók a német, spanyol, francia és az olasz nyelvek közül választhatják az egyéni igény és a tanári kapacitás függvényében. Amennyiben a diákok igényei alapján nem tudunk egyenletes elosztást létrehozni a rendelkezésre álló 2. idegen nyelvi csoportok között, a felvételi rangsorban előrébb szereplő diákok választása előnyt élvez a beosztásnál.

Az utolsó évben az emelt szintű érettségire való felkészítéshez az alapórákon kívül 3-3 órában biztosítunk képzést. A „c” jelű osztályban (0003-as kód) a fizika tantárgy 12. évfolyamon is szerepel, az „d” jelű osztályban (0004-es kód) esetében a fizika tantárgy helyett a magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tantárgyakat tanítjuk magasabb óraszámban (az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a négyévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

Az osztályok kódszáma:

a „c” jelű  osztály kódszáma: 0003

 a „d” jelű osztály kódszáma: 0004

A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2019. december 6.

Az írásbelire történő jelentkezési lapot közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2020. február 19-ig)

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:

Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 23., 14.00 óra

(pótló írásbeli vizsgára csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2020. január 23-tól az iskola honlapján tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2020. február 4-én vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezési lapok leadási határideje 2020. február 19.

(A jelentkezési lappal együtt a jelentkező nevére és címére megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot is hozni kell)

Iskolánkban a szóbeli meghallgatás tervezett időpontja: 2020. március 2 – március 10.

(külön beosztás szerint, amely a gimnázium honlapján lesz megtekinthető)

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az elektronikus napló első féléves eredményeket tartalmazó kivonatát, valamint a 7-8. évfolyamon elért versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2020. március 16-tól tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2020. április 30-ig értesítjük a jelentkezőt és pozitív válasz esetében az általános iskolát.

Az érdeklődő szülők számára 2019. október 11-én és november 15-én 17.00 órakor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2019. október 11-én iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

2019. november 13-15-én nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 25-től megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 4 – 8-ig várjuk. A jelentkezési lapon a megjelölt tagozatnak megfelelően az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni.

Általános iskolai osztályzatok: Matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi osztályzata alkotja a pontszámokat.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása a négyévfolyamos osztály (0003, 0004) esetén:

Központi matematika feladatsor:                    120 pont (50 pont*2,4)

Központi anyanyelvi feladatsor:                      120 pont (50 pont*2,4)

Általános iskolai osztályzatok:                           60 pont

Szóbeli meghallgatás:                                         100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről, valamint olvasottságáról tájékozódunk.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása:

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,

– A kerületünkben (Budapest XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,

– Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

 

Budapest, 2019. október 5.

Lázár Tibor

intézményvezető s.k.