Tájékoztató, jelentkezési lap

Igazgatói tájékoztató 2023.11.17

Felvételi tájékoztató

 

Jelentkezési lap

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva tudja pdf formátumban letölteni: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)
A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

 

Oktatási Hivatal tájékoztatói

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felvi_taj_es_kereso

 

Az írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezésre és az írásbeli vizsgára vonatkozó információk

 

Az írásbeli vizsgajelentkezést a tanulók szülei 2023. november 30-áig ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával is benyújthatják. Az ügyfélkapus jelentkezési felület használatáról videóútmutatót készítettek, amely a Közfelvir – Elektronikus jelentkezési felület bejelentkezési oldalán minden érdeklődő számára hozzáférhető. Ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával történő jelentkezésre a 2023. november 30-ai jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség. Az elektronikusan benyújtott jelentkezés befogadásáról automatikus visszajelzés érkezik.

Akik az elektronikus jelentkezés lehetőségével nem kívánnak élni, 2023. november 30-áig az Oktatási hivatal Hivatal honlapjáról és a gimnázium honlapjáról (ld. fenn) pdf formátumban letölthető és kinyomtatható „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” benyújtásával tudnak jelentkezni a központi írásbeli vizsgára. A papír alapú jelentkezés határideje is 2023. november 30.

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. A Jelentkezési lap mellékletét képező, „SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA” dokumentum a jelentkezési lappal együtt a www.oktatas.hu honlapról letölthető (az elektronikus jelentkezési felületen űrlap használatával kitölthető). A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, és döntését határozatba foglalva − a központi írásbeli vizsga előtt − eljuttat a tanulóhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat, tehát az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója az írásbeli vizsgára vonatkozóan NEM hozhat olyan határozatot, amelyben a vizsgázót felmenti a magyar nyelv vagy a matematika feladatlap megírása alól. A speciális igénnyel rendelkező tanulók felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozóan részletes információ található a www.oktatas.hu honlapon.

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20., 10.00

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2024. január 30., 14.00 (csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség, pl. betegség)

 

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. Az írásbeli terembeosztása a vizsga napján az iskola épületében lesz elérhető.