PályázatokComenius együttműködésA stadtlohni diákcsere

A stadtlohni diákcsere

2014. április 7. és 13. között iskolánk két tanára és tíz diákja utazott Stadtlohnba, ahol a Geschwister Scholl gimnázium vendégei voltak. Az egyhetes programban a San Vitó-i olasz csoporttal együtt vettek részt. A program témája a régió – Münsterland és a Rurh vidék - ipara, annak múltja és jelene.

Az egy hetes kint tartózkodásuk során megnéztek három múzeumot, melyek a nehéz- és könnyűipar különböző területein dolgozó munkások munkakörülményeit és a termelés munkafolyamatait mutatták be. Először a bocholti Textilmúzeumban jártak, ahol az ipari forradalmat követő gőzgépes textilgyártás folyamatát ismerték meg, valamint a textilipari munkások munka- és életfeltételeit. A Bochumi Bányamúzeum (Bergbaumuseum) betekintést nyújtott a Rurh-vidéken a közelmúltig kulcsfontosságú iparág, a szénkitermelés technológiájának fejlődésébe és a bányászok igen nehéz munkakörülményeibe. A közelben található vaskohó (Heinrichshütte) volt a következő állomásuk, ahol egy ma már nem üzemelő vaskohót és a hozzá tartozó létesítményeket járták be. A múzeumlátogatások során a diákok megérthették, hogyan és miért változott meg a régió nehézipara, s milyen következményekkel járt ez a munkalehetőségekre nézve.

A Münster közelében található skanzen (Freilichtmuseum) a mezőgazdaságban dolgozók múltját elevenítette meg a diákok számára. Megismerték, hogyan éltek és dolgoztak a méhészek, földművesek, állattenyésztők, molnárok, s milyen körülmények között éltek a régióban a tehetős és szegényebb parasztcsaládok a 19. században és a 20. század első felében. A múzeumok interaktívak voltak, az idegenvezetők angol nyelven adtak élményszerű tájékoztatást a diákoknak, akik aktívan figyeltek, hiszen megadott szempontok alapján jegyzetelniük kellett az elhangzottakat a később elkészítendő beszámolókhoz.

A munka mai világába a diákok három munkahelyet meglátogatva nyertek betekintést. A magyar csoport egy biofarmon (Biolesker) tett látogatást, az olasz csoport és az egyik magyar tanár a Hülsta bútorgyárban járt, míg a német diákok egy bankba látogattak. Tapasztalataikat egy közös műhelyfoglalkozáson osztották meg egymással, s reflektáltak az egész hét programjaira, benyomásaira. Ezen kívül diákjaink interjút készítettek a fogadó családok szüleivel – munkahelyükről, az ottani munkafeltételekről faggatták őket, és az interjúkat rögzítették.

A csereprogram során nagy hatást tett a magyar csoportra a Münsterlandban tapasztalt energiatudatos, környezetkímélő életmód. A lakóházak tetején napkollektorok és napelemek hasznosítják a napenergiát, a mezőkön szélturbinák működnek, a biofarmon vegyszerek nélkül termesztik a zöldségeket. A múlt és a jelen munka- és életkörülményei között óriási különbségeket tapasztaltak a diákok, és felvillant előttük a jövő útja, hiszen Stadtlohn környékén a szénkitermelés helyett ma már egyre inkább a megújuló energiák és környezettudatosság mentén szerveződik az élet. Pozitívumként emelték ki azt is, hogy Németországban a már nem üzemelő nehézipari létesítményeket – ahelyett, hogy sorsukra hagynák - múzeumokká, kulturális létesítményekké alakítják az Industriekultur mozgalom keretei között. Mindezt követendő példának tartjuk. Összességében rengeteg új dolgot és egy más szemléletmódot tapasztaltak meg diákjaink a németországi látogatásuk során.

Hős Csilla tanárnő

Oldalterv: Onódy Eszter