PályázatokTÁMOP 3.4.1.A pályázatBeszámoló

Beszámoló

Letöltés: tamop341beszamolo.pdf

A Szent István Gimnáziumban ez idő szerint 54 migráns hátterű diák tanul, akik közül 14 nem magyar anyanyelvű. Némelyikük jól beszél magyarul, itt született, de az ő számukra is nehézséget jelentenek a magyar kultúra sajátosságaiból adódó különbségek. Mivel évről évre egyre jelentősebb számú migráns hátterű (vietnámi, kínai, orosz, török és egyéb uniós országból érkező) tanuló van jelen az egyes osztályokban, iskolánk kiemelt figyelmet fordít a velük való sikeres munkára, együttműködésre. Még nehezebb helyzetben vannak azok a diákok, akik nem magyar anyanyelvűek és migráns hátterűek. Akik mind szövegértésből, mind nyelvtanból, mind a magyar kultúra ismeretéből további képzésre, korrepetálásra szorulnak.

Iskolánk fontosnak tartja a más kultúrából érkező tanulók beilleszkedését segítő interkulturális programok bevezetését és alkalmazását. Az iskola elsődleges céljai között szerepel a migráns tanulók pozitív előmenetelének biztosítása, elősegítése, az egyenlő fejlesztési, haladási utak biztosítása, a személyre szóló nevelési-oktatási programcsomag kialakítása és beilleszkedésük elősegítése.

Az iskolánkban jelenleg is futó, TÁMOP-3.4.1. “Magyarnak lenni”… Megértés és megértetés. Migráns hátterű tanulók oktatása a Szent István Gimnáziumban címet viselő pályázat fő célkitűzése a migráns hátterű tanulók oktatásának nevelésének hatékonyabbá tétele. A pályázat célja a migráns hátterű, a közoktatásban részt vevő diákok nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba történő beilleszkedésének, önálló életvitelük kialakításának támogatása. A támogatás a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos programok kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. A pályázatban szereplő programok fő területe a magyar nyelvi képzés és a magyar kultúra, társadalmi környezet, történelem megismertetése a migráns hátterű tanulókkal, a migráns hátterű tanulók felzárkóztatása, valamint az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása. Valamint a migráns hátterű, nem magyar anyanyelvű tanulók beilleszkedésének elősegítése, lemorzsolódásuk megelőzése, elfogadottságuk növelése a társadalmi környezet bevonásával szervezett programok segítségével. A program kiterjed a migráns hátterű diákok osztálytársaira, a velük foglalkozó pedagógusokra, valamint az érintett gyermekek szüleire is.

A projekt részeként egy négy évig tartó programsorozat vette kezdetét iskolánkban, melynek már eddig is számos elme megvalósult.

Elindítottuk a mentor tanár programunkat, melynek keretében első körben 10 fő mentorált diákkal vettük fel a kapcsolatot. A mentorálást vállaló tanárok továbbképzésen ismerkedtek dr. Győri János docens úr előadásában a keleti kultúra eltérő sajátosságaival (ELTE Interkulturális tanszék). A felkészülés részeként (2012. október 21-23.) Krakkóban is jártunk a Magyar Intézetben, ahol tapasztalatcserén ismerkedtünk az ottani jó gyakorlatokkal. Kidolgoztuk a mentori adatlapokat, havonta mentori megbeszéléseket tartottunk, és tartunk azóta is. A mentorálás keretében megkezdtük, a 7. A osztály matematika tagozatán 5 fő migráns származású diák képességeihez mérten való egyéni fejlesztését. Diák-klubot szerveztünk határon túli magyar (7 fő), ázsiai ( 12 fő), és török diákok(2 fő) részvételével. A magyar mint idegen nyelv érettségi tesztekkel szintfelmérést végeztünk a 9. D osztályban 5 fővel. Mentortanárunk, az érettségire készülő angolul mentorált diákunk felvételire történő felkészítésében is részt vállalt. Japán diákunk magyar nyelvi felzárkóztatásában is segítséget nyújtottunk, akit az osztályfőnöke és a magyartanára mentorál, de az ELTE Interkulturális tanszékéről is korrepetálta egy tanárjelöltünk.

Beszereztük a Díszterem hangosításának eszközeit, és megtartottuk az első Nemzetek Napja rendezvényt a török – nap (2012. dec. 6.) sikeres előadásaival (ELTE Török Tanszék) és hangulatos zenei bemutatójával, az Arasinda Együttes zenei kíséretével. A programhoz nemzetközi konferencia is társult, Ankara (Törökország), Alesund (Norvégia), Magdeburg és Stadtlohn (Németország), San Vito (Olaszország) képviselőinek részvételével. A migráns projektünk ismertetését előadások és szemináriumok formájában (Prf. Dr. Győri János ELTE PPK, Borosné Jakab Edit, Berke Ildikó, Zsidai Galgóczy Béláné) valósítottuk meg, melyet egy konfliktus-kezelésről való beszélgetés követett: Alexandrov Andrea vezetésével. Ezután a résztvevőknek műhelymunka keretében nyílt lehetőségük a tapasztalatcserére. A diákműhely Hős Csilla és Barcsa Orsolya tanárnő vezetésével az identitás kérdéskörét járta körül. Mind a diákdiplomaták, mind a tanárok megoldási javaslatokat kerestek: Miért érzik bizonytalannak, kiszolgáltatottnak magukat a migráns gyerekek? Hogy lehetne segíteni őket a beilleszkedésben?

2013.01.20-án Vártúrára mentünk, Tatára. A nemzetközi delegációval együtt utazó migráns diákjaink még sose voltak ebben a kisvárosban. Folytatódott az eszmecsere, és a teendők megbeszélése a nap végéig.

A projekt egy újabb állomásaként (2013.02.07) Ázsia napi rendezvénysorozat vette kezdetét iskolánkban.

  • Vietnám ma címmel Prof. dr. Lanh An, az ELTE PPK professzora mutatta be a mai Vietnámot, és a Magyarországon élő vietnámi közösséget.
  • Kína ma címmel: Dr. Salát Gergely, az ELTE Konfuciusz Intézetének igazgatójának előadása a kínai történelemről és a mai Kína társadalmáról szolt.
  • A japán oktatási rendszert: Versengés vagy együttműködés címmel Prof. Dr. Fülöp Márta (MTA Pszichológiai Intézet) mutatta be: japán, amerikai és magyar diákok tanulási szokásairól.
  • Prof. dr. Győri János (ELTE PPK) előadása: a Szingapúri iskolai és egyetemi képzésről adott átfogó képet.

Az áprilisi Szakmai napon (2013.04.12) elsősorban migráns diákjaink szerepeltek, kiselőadásokat tartottak a japán és vietnámi kultúráról, általuk készített tradicionális ételeikkel megvendégelték tanáraikat és diáktársaikat. Tanulóink tudományos előadásokat hallhattak a cigányság és a zsidóság történetéről és az asszimilációjukról Gergely Ferenc és Mitku Kata előadásában. Kérdéseket, problémákat fogalmazhattak meg a szakértőknek, gazdag programból válogathattak.

A tavasz folyamán két kifejezetten gyerekeknek szóló, könnyed hangvételű programmal is készültünk. Bábeli buli (2013.05.29) címen idegen nyelvű színházi produkciókkal szórakoztatták tanáraikat és diáktársaikat a nyelvet tanuló Istvános, köztük a migráns diákok is. Színvonalas előadások keretében, irodalmi műveken keresztül csillogtatva meg nyelvtudásukat, tehetségüket.

A Gyereknapon (2013.06.07) pedig - a számos sport, kulturális és szabadidős program mellett - az iskola dísztermében japánul és vietnámiul elhangzott verseket, angol nyelvű karaokit, olasz nyelvű mesejátékot és német paródiát is láthatott a közönség. A program kavalkádot követően a nap koncertekkel zárult.

A tanév vége is eseményekben bővelkedett. Folyatódott a vártúrák sorozatunk, a diákok kérésére (2013.06.11) ellátogatunk a Balaton-felvidékre. A veszprémi várban tett látogatás után a Nagyvázsonyi várat, végül Szigliget várát másztuk meg.

2013.08.21-25 között Szakmai úton vettünk részt Berlinben. A berlini látogatásunk beleillik a külföldi magyar Intézetek megismerése sorába, ahol tapasztalatcserére került sor, az ott folyó magyar mint idegen nyelv tanítás módszertanáról. A Collégium Hungaricum művészeti vezetője, Baksa-Soós Veronika fogadott minket, és tartott előadást a berlini befogadó szemléletről, a multikulturális nagyváros hétköznapjairól. Szó esett a magyar diákok beilleszkedési nehézségeiről, és a németországi migránsok, különösen a török, arab, ázsiai bevándorlók gyerekeinek békés egymás mellett élésének lehetőségeiről is. A berlini Goethe Gimnáziumban is ellátogattunk, ahol Herr Domke (a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanár) beszélt a gimnáziumuk életéről. Óralátogatásokon figyelhettük meg a migráns diákok problémamentes együttműködését az órákon, az iskolai életben. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Humboldt Egyetem Hungarológiai Tanszékével, megállapodásunkban szerepelt a jó gyakorlatok adaptálása, a nyelvi-kommunikációs tanácsadás, közös kiadvány, nyelvkönyv kidolgozása.

A nyári szünet sem múlt el események nélkül, 2013.08.03-10. között a nyolc napos Tiszapüspöki tábor során a migráns és nem migráns diákjaink szabadidős, rekreációs tevékenységekben is szépen együttműködtek, ehhez segítette hozzá az iskolai közösségünket az iskola által, a Tisza-parton felállított táborhelyünk. A táborba meghívást kaptak a határon túli magyar nyelvű területen lévő testvériskoláinkból jövő 10 fős iskolai csoportok is: Rév-Komáromból (Szlovákia) a Selye János Gimnáziumból és Székelyudvarhelyről (Románia) a Tamási Áron Gimnáziumból.

Itt tartunk most, de munkák még korántsem ért véget. Mind a tanulmányi eredmények, mind a kompetencia-mérések, mind az érettségi eredmények jól mutatják, hogy a migráns diákok óriási hátránnyal indulnak a magyar, történelem tantárgyak terén, nagyon nagy motivációra és sok energiára van szükségük ahhoz, hogy ezt a hátrányt ledolgozzák, de ez szakszerű segítség nélkül nem megy. Az az iskolai közeg, amely segítségükre lehet, meg kell tanulja az érzékenyítés során, hogy milyen nehéz helyzetekkel találkozhatnak a diákok, ezért van szükség a tanárok képzésére, a szülői klubra, a diákok klubjára és a szakmai konferenciákra, nagy rendezvényekre.

Hosszú távú céljaink közt szerepel a migráns hátterű diákok szakszerű befogadása és sajátos nevelése, a befogadó pedagógiai és iskolai környezet megteremtése sajátos igényeik figyelembe vételével, egyéni fejlesztési programok kidolgozása vagy ezek adaptálása, a pedagógiai műhelymunka során kifejlesztett jó gyakorlatok akkreditáltatása. Az iskolai szervezet fejlesztése, érzékenyítő programok, továbbképzések szervezése a tanárok számára.

Oldalterv: Onódy Eszter