Projekthét a fenntarthatóság jegyében

Síeléstől-Síülésig projekt

Szíjj Béla tanár úrral és a 9.a barkácsoló fiaival: Balogh Csanád, Csonka
Marcell, Fischer Balázs, Gyulai Marcell, Hörömpöli János Richárd, Klapper
Zsombor, Makai Márkó, Nagy Czirok Csaba, Réthy Benedek, Zulauf Richárd,
Veibli-Magyari Kristóf

Köszönjük ezt a remek ötletet és a megvalósulását, a pihenőpadokat!