A program célja

A célja, hogy a diákok felfedezzék az iskola kapuin kívül a munka világát, és annak a régiónak, városnak a munkalehetőségeit, történelmi, kulturális, társadalmi és gazdasági adottságait, amelyben élnek. Ez a felfedezés nemcsak kifelé, a környezetre értendő, hanem befelé is: felfedezni a saját lehetőségeinket, adottságainkat és képességeinket, hogy ez segítse a diákokat a tanulmányaik befejezése után abban, hogy a számukra legmegfelelőbb foglalkozást vagy munkát tudják választani. A felfedezés egyszerre irányul a múltra és a jelenre. Felfedezni és megismerni a történelmi és társadalmi múlt valamint a jelen tapasztalatait, adottságait, hagyományait és a környezetünkben végbemenő változásokat. A különböző európai országban élő diákok a projektmunka során maguk dolgoznak, fedezik fel a munka világát és gyűjtik össze tapasztalataikat egy könyvben, és a maguk által készített honlapon abból a célból, hogy a megszerzett értékes információkat meg tudják osztani kortársaikkal, és mindenki számára elérhetőek legyenek.

Ezeket a diákokat, akik közvetítőként működnek, „diákdiplomatáknak” neveztük el. Az ő feladatuk, hogy megteremtsék a közös munka kereteit, és hogy továbbadják, közvetítsék a megszerzett tudásanyagot diáktársaiknak.

A 2 éves projekt legfontosabb állomásai és feladatai a következők:

2013. szeptember: Stadtlohn

 • a partneriskolák találkozása, megismerkedés
 • a diákdiplomaták megismerkednek egymással és feladataikkal
 • egy felmérés előkészítése
 • a közös Comenius honlap bemutatása

2013.szeptember-2015. május:

 • munkatapasztalatok gyűjtése különböző cégeknél, gyáraknál, vállalkozásoknál az egyes országokban
 • a gyűjtőmunkák (Survey Task & History Task) eredményeinek közzététele a közös európai honlapon
 • a gyűjtőmunkák (Ipari és mezőgazdasági környezetünk múltja és jelene) eredményeinek bemutatása egy dokumentumfilm, fotókiállítás és riportok segítségével
 • kutatási eredmények dokumentálása a projektkönyvben (MVOD-BOOK)
 • kreatív termékek (bábok, mozaikok, festmények) előállítása, bemutatása kiállítások és színházi előadások segítségével
 • a végső eredmények (felmérések, fotók stb.) dokumentálása és közzététele a projektkönyvben
 • a megszerzett tudásanyag továbbadása a diákdiplomaták és különböző fórumok segítségével (találkozók, facebook stb.)

A projekt hivatalos oldala

Irány Európa

Comenius programtervezet 2013-2015

Diákcserék