FelvételiNégyévfolyamos általános képzésű („c” és „d” jelű) osztályokba

Négyévfolyamos általános képzésű („c” és „d” jelű) osztályokba

A tájékoztató letölthető formában: 4evf1819.pdf

A Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium idén kezdte a 115. tanévét. Iskolánk nagy múlttal, hagyományokkal és nagyszerű eredményekkel bíró (országos viszonylatban 2., 3. hely), állami fenntartású, zuglói intézmény. A gimnázium fő céljai közé tartozik többek között az értelmiségi életre nevelés, az önművelésre képes, felsőfokú továbbtanulásra és az iskolai hagyományok továbbvitelére alkalmas diákok nevelése. Elsősorban a matematika, a természettudományok és az idegen nyelvek iránt érdeklődő jó tanulók (4,5 körüli átlag, közepes osztályzat nélkül) jelentkezését várjuk. Csoportbontásban tanítjuk a nyelveket, a matematikát, az informatikát, részben a kémiát, a biológiát és a fizikát. Az első két évben mindkét idegen nyelvet heti négy órában tanítjuk. A 11. és a 12. évben emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat indítunk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, fizika, kémia, biológia és informatika tantárgyakból. Az iskola központi helyén található a 33 000 kötetes könyvtár, amely minden nap 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak (osztály- és iskolai szinten is). Az iskolai sportlétesítmények, a két tornaterem, két kondicionáló terem, ping-pong helyiség, sportudvar kiváló lehetőséget adnak a mindennapi testmozgásra. A hét minden napján a délutáni órákban tömegsport és szakosztályok (kézi-, kosár-, tollas- és röplabda, football, floorball) keretében biztosítunk lehetőséget a sportolásra. Sátortáborozásra alkalmas táborhelye van a gimnáziumnak Tiszapüspökiben. Az osztályba felvett diákok gólyatáborban vesznek részt Soltvadkerten. Síoktatást szervezünk februárban. A gimnázium széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: erdélyi és felvidéki, német, olasz, norvég, spanyol, török, holland, szingapúri, indiai, maláj iskolákkal.

Képzési rendszerünkben két hatévfolyamos (speciális matematika és természettudományos tagozat) és két négyévfolyamos általános képzésű osztály működik, utóbbi 2015-2016-os tanévtől felváltja a kimenő rendszerben lévő ötévfolyamos nyelvi-kommunikációs profilú osztályunkat. A két négyévfolyamos osztály esetében emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát. Az utolsó évben az emelt szintű érettségire való felkészítéshez az alapórákon kívül 3-3 órában biztosítunk képzést. A „c” jelű osztályban (0003-as kód) a fizika tantárgy 12. évfolyamon is szerepel, az „d” jelű osztályban (0004-es kód) esetében a fizika tantárgy helyett a magyar nyelv és irodalom illetve történelem tantárgyakat tanítjuk magasabb óraszámban (az óratervet lásd a www.szigbp.hu honlapon).

Jelentkezés és felvétel a négyévfolyamos osztályokba

A felvételi eljárást részletesen az oktatási miniszter 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelete szabályozza. A jelentkezési lapon az iskola és az osztály kódjelét is fel kell tüntetni.

A gimnázium OM azonosító kódja: 035246

a „c” jelű osztály kódszáma: 0003
az „d” jelű osztály kódszáma: 0004

A felvételi eljárás rendje:

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Központi írásbeli: jelentkezési határidő: 2017. december 8.

Az írásbelire történő jelentkezési lapot közvetlenül a gimnáziumba kell leadni. (Figyelem: a központi írásbelire való jelentkezés mellett a rendes felvételi eljárás keretében a gimnáziumba 2018. február 19-ig kell jelentkezni.)

Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20., 10.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2018. január 25., 14.00 óra
(csak előre bejelentett, indokolt esetben van lehetőség)

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli eredménye 2017. január 26-tól az iskola honlapján tekinthető meg. Az egyéni értékelő lapok 2017. február 6-án vehetők át az iskola titkárságán. A tanuló nevének megjelenítése helyett adatvédelmi okok miatt a tanuló oktatási azonosítóját használjuk fel.

A gimnáziumi jelentkezési lapok leadási határideje: 2018. február 19.

A szóbeli vizsga időpontja: 2018. február 26 – március 6. (külön beosztás szerint, mely a gimnázium honlapján tekinthető meg). A szóbeli vizsgára hozni kell az ellenőrző könyvet és egy saját részre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot, valamint a 7-8. évfolyamon szerzett versenyeredményeket igazoló okleveleket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, az írásbelin elért eredmény, a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

A felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából 2018. március 14-től tekinthetik meg az érdeklődők a gimnázium honlapján.

A végleges elbírálásról 2018. április 27-ig értesítjük az általános iskolát és a jelentkezőt.

Az érdeklődő szülők számára 2017. október 13-án és november 17-én 17.30-kor az igazgató tájékoztatót tart a gimnázium dísztermében. 2017. október 13-án iskolanyitogató pénteket tartunk az érdeklődő tanulók és szüleik számára. A részletes program a honlapon később lesz nyilvános.

2017. november 15-17-én nyílt napokat tartunk, a látogatható órák az iskola honlapján október 27-től megtekinthetők. Az érdeklődők elektronikus úton történő jelentkezését november 6-10-ig várjuk.
A jelentkezési lapon a megjelölt tagozatnak megfelelően az alábbi felsorolás szerint kérjük a tanulmányi eredményeket feltüntetni.

Általános iskolai osztályzatok: Matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, egy természettudományos tárgy és a tanult idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi osztályzata alkotja a pontszámokat.

SNI-s tanuló jelentkezése esetén a központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

A felvételi pontszám számítása a négyévfolyamos osztály (0003, 0004) esetén:

  • Központi matematika feladatsor: 120 pont (50 pont*2,4)
  • Központi anyanyelvi feladatsor: 120 pont (50 pont*2,4)
  • Általános iskolai osztályzatok: 60 pont
  • Szóbeli meghallgatás: 100 pont

A szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, anyanyelvi és kommunikációs készségéről valamint olvasottságáról tájékozódunk.

A gimnáziumunkba jelentkező tanuló magatartás és szorgalom osztályzata legalább jó (4) legyen. A felvételi rangsor összeállításakor előfordulhat, hogy több jelentkezőnek azonos pontszáma lesz. Ebben az esetben az alábbi szempontok szerint történik a végső rangsor összeállítása:

  • Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló,
  • A kerületünkben (Budapest XIV. kerület, Zugló) lakó tanuló,
  • Sajátos helyzetű tanuló (testvér, itt dolgozó kolléga gyermeke, volt „istvános” gyermeke).

Budapest, 2017. október 9.

Lázár Tibor
intézményvezető s.k.

Oldalterv: Onódy Eszter